O nás

Zenovú školu Kwan Um (The Kwan Um School of Zen) založil v roku 1983 kórejský zenový majster Seung Sahn.
logo

Škola je rozšírená po celom svete a združuje vyše 100 zenových centier a skupín na piatich svetadieloch. Vznikla na základe prastarého učenia kórejského zenového buddhizmu, ktoré je upravené do formy prístupnej modernému človeku.

Názov školy Kwan Um je odvodený od mena bódhisattvu súcitu Kwan Seum Bósal. Kwan Um doslova znamená "vnímaj zvuk tohto sveta".


Slovenská zenová škola Kwan Um v roku 2010 oslávila 20 rokov od svojho vzniku- pohľad do histórie od roku 1990


 

Zenový majster Seung Sahn

(1927 - 2004) zenový majster Seung Sahn
zakladateľ školy(nazývaný svojimi študentmi "De Sen Sa Nim", "veľký ctihodný zenový majster") bol mníchom rádu Čogje, jedného z najväčších a najstarších buddhistických rádov v Kórei. Bol 78. patriarchom kórejského buddhizmu v priamej línii od Buddhu Šákjamuniho.

V 20-tich rokoch svojho života prijal predpisy zenového mnícha. Počas 100-dňového ústrania v horách dosiahol osvietenie a v 22 rokoch mu jeho legendárny učiteľ, veľký zenový majster Ko Bong Sunim, odovzdal dharmu.

Po niekoľkoročnom pôsobení vo východnej Ázii prišiel zenový majster Seung Sahn v roku 1972 do Spojených štátov a otvoril v meste Providence v štáte Rhode Island prvé zenové centrum neskoršie založenej Zenovej školy Kwan Um. V roku 1976 prišiel prvýkrát učiť aj do Európy.

Seung Sahn, De Sen Sa Nim, bol prvým kórejským zenovým majstrom, ktorý začal vyučovať na Západe. Odovzdal dharmu 17-tim zenovým majstrom (Sen Sa, "zenový majster") a udelil inku (oprávnenie vyučovať kongany a viesť meditačné ústrania) vyše 20-tim majstrom dharmy (Dži Do Pop Sa Nim, "ten, ktorý ukazuje cestu").


Zen - buddhizmus

Zenový buddhizmus vznikol v 6. storočí v Číne. Svojím pôsobením ovplyvnil celý kultúrny priestor východnej Ázie. Od päťdesiatych rokov tohto storočia rastie záujem o zenové učenie aj v západnom svete.

Zen sa zakladá na starej buddhistickej tradícii, avšak jeho učenie nie je v protiklade so žiadnym duchovným smerom.

 


Kto som? Čo je to život a čo je jeho zmyslom?

Zenový výcvik znamená nájsť odpoveď na tieto základné otázky.

Zenový výcvik sa zakladá na osvedčených meditačných technikách, ktoré sa v buddhizme praktizujú už viac než 2500 rokov. Sú to meditácia v sede, chôdzi, poklony, spevy sútier a kong-anové (jap. koanové) rozhovory s majstrom. Najdôležitejšie je v každom okamihu pokúšať sa rozpoznať svoju situáciu, svoje postavenie v tejto situácii a to, čo máme v nej robiť. Vďaka tomu si môžeme uvedomiť svoj skutočný vzťah k svetu, pomôcť všetkým bytostiam a zažívať tak harmóniu s celým vesmírom a so všetkými cítiacimi bytosťami.


Etické zásady Zenovej školy Kwan Um

Dané sú tradičnými buddhistickými predpismi:

Prvý predpis: Sľubujem, že sa zdržím brania života.
Druhý predpis: Sľubujem, že sa zdržím brania vecí, ktoré mi nie sú dávané.
Tretí predpis: Sľubujem, že sa zdržím nesprávneho konania zo žiadostivosti.
štvrtý predpis: Sľubujem, že sa zdržím klamania.
Piaty predpis: Sľubujem, že sa zdržím užívania látok spôsobujúcich stratu kontroly.
 


Štruktúra Zenovej školy Kwan Um

Štruktúra ZŠKU vychádza z buddhistickej tradície. Základným učením zenového buddhizmu je však rovnosť všetkých bytostí (všetky bytosti majú buddhovskú podstatu a sú schopné ju aj dosiahnuť). Zenoví majstri stále hovoria: "Musíš objaviť majstra sám/sama v sebe!"

Táto štruktúra odráža teda skôr hierarchiu záväzkov, ktoré je na seba dotyčný človek ochotný prevziať, resp. stupeň pokroku, ako nejakú hierarchiu mocenskú. Okrem toho umožňuje bezproblémový chod školy a zabezpečovanie jej hlavnej úlohy - organizovanie zenového cvičenia a kong-anového výcviku pre všetkých záujemcov.

  • ľudia, ktorí neprijali predpisy (ktokoľvek môže ľubovoľne dlho praktikovať v ZŠKU i bez toho, aby prijal buddhistické predpisy, alebo sa formálne stal jej členom)
  • ľudia s 5 predpismi (kto prijal 5 základných tradičných buddhistických predpisov, pozri etické zásady školy)
  • učitelia dharmy vo výcviku (príprava na učiteľa dharmy)
  • učitelia dharmy (inštruktor výcviku)
  • starší učitelia dharmy (starší inštruktor výcviku)
  • mnísi a mníšky (v kórejskej buddhistickej tradícii)
  • Dži Do Pop Sa Nim (majstri dharmy - predstupeň k zenovému majstrovi)
  • zenoví majstri
  • vedúci učiteľ školy

Staršie komentáre 
roky 2010 a 2011 

 Komentáre k článku

05.02.2015 08:31:37

Pavol
Všimol som si, že v Zenovom Buddhizme- v jeho koánoch sa rieši aj kresťanstvo, otázka Boha a pod... Do akej miery môže existovať takáto výmena myšlienok tak rôznych ciest a zaoberanie sa relígie z celkom iného kultúrneho prostredia. Rozoberali zenový majstri aj v minulosti myšlienky náboženstiev viery ? Nemá človek v mysli zmätok z toho, že Zen a kresťanstvo sú tak odlišnými cestami ? Chápem, že je možné nájsť medzi týmito cestami aj spoločné body, ale nieje to skôr prácou vedy s názvom porovnávajúca religionistika ? Prečo je v Zene tak živý záujem o Boha ak je jeho cieľom uskutočnenie človeka ? Ďakujem za vašu odpoveď, nech sa vám darí.. Pavol


05.02.2015 09:59:01

Admin - Dušan
Začnem asi od konca: "Prečo je v Zene tak živý záujem o Boha ak je jeho cieľom uskutočnenie človeka?" Je jedna stará zenová báseň - Ľudská púť: "Prichádzať s prázdnymi rukami, odchádzať s prázdnymi rukami – to je ľudské. Keď si sa narodil, odkiaľ si prišiel? Keď zomrieš, kam pôjdeš? Život je ako letiaci oblak, ktorý sa zjavuje. Smrť je ako letiaci oblak, ktorý sa stráca. Letiaci oblak však sám o sebe pôvodne neexistuje. Život a smrť, príchod i odchod sú tiež takéto. Ale je tu jedna vec, ktorá vždy zostáva čistá. Je čistá a jasná, nezávislá na živote a smrti. Čo je teda tou jednou čistou a jasnou vecou?" Takže báseň končí otázkou, kotrá smeruje k našej podstate, ktorá, ako vravel Buddha, sa nikdy nezrodila a preto ani nikdy nezanikne a ktorá je vždy čistá a jasná a podporuje všetko zrodené a zjavené. Je to len ako taký "prázdny priestor", ktorý dáva možnosť sa veciam a javom diať. Ako len pódium, kde sa odohráva "hra života a smrti" avšak pódium samotné je od hry nezávislé. Tomuto sa v zene niekedy hovorí Tao, inokedy podstata, niekedy prázdnota, ale naša škola tomu z pochopiteľných dôvodov hovorí radšej Neviem. Ale podstate hovoria ľudia niekedy aj Energia, aj Vesmír aj Boh. A keďže sme v kresťanskom prostredí a niektorí ľudia potrebujú počuť "boh", tak niekedy sa hovorí aj o bohu. Ale POZOR! Táto "podstata" je pred myslením, je pred slovami, lebo je pred "stvorením", je mimo sveta duality, čiže je mimo sveta vzniku a zániku, takže aj mimo reči a jazyka (lebo to je tiež založené na dualite). Preto keď to nejak pomenuješ, alebo si vytvoríš o tom nejakú predstavu, tak už si tomu na míle vzdialený. Preto Zen používa techniku (cvičenie), ktorým dokážeš preniknúť pred svoju myseľ, ešte pred svoje myslenie a priamo "zažiť" túto podstatu do špiku svojich kostí. A keďže táto podstata je rovnaká pre všetky bytosti, dokonca aj pre gayov ;) tak sa objavuje prirodzená láska a súcit ku všetkým bytostiam a práve TOTO je cieľom Zenu, cieľom Buddhizmu. Keď toto je cieľom aj iných náboženstiev, tak sa v skutočnosti od Zenu nelíšia. Takže zen znamená ČO VLASTNE SI? a POMOCŤ S TÝM AJ OSTATNÝM. Nič viac, nič menej. Všetko ostatné sú len slová na motiváciu :)


05.05.2015 10:38:34

Pavol
Zaujalo ma jedno ázijské výtvarné vyobrazenie, ktoré ako viem súvisí so Zenom. Na sérií obrazov je človek a býk. Na začiatku je býk neskrotný a na konci sedí už človek na jeho chrbte a hrá na flautu. Čo to znamená ? Ďakujem za odpoveď


05.05.2015 11:14:40

Admin - Dušan
Ahoj, je to prirovnanie ako väčšinou vyzerá cesta zenového študenta. Na začiatku človek hľadá strateného býka (ten symbolizuje myseľ, čiže človek hľadá seba, svoju myseľ - Kto som??). A potom obrazy ako prebieha cesta praktiky študenta - rôzne "stavy" a končí to, ako ten človek odchádza z domu do sveta s batoho - to symbolizuje cestu Bódhisattvu, čiže cestu pomoci všetkým bytositam - ide aj ich učiť ceste, ako dosiahnuť vlastnú podstatu, podstatu svojej mysle, ako dosiahnuť pokoj a lásku. To je veeeľmi v skratke :)Pridať komentár

Vaše meno

Kontrolný reťazec


Text:


Emailový spravodaj

Prajete si pravidelne dostávať novinky do Vašej e-mailovej schránky?Interné záležitosti sanghy