O nás

Zenovú školu Kwan Um (The Kwan Um School of Zen) založil v roku 1983 kórejský zenový majster Seung Sahn.
logo

Škola je rozšírená po celom svete a združuje vyše 100 zenových centier a skupín na piatich svetadieloch. Vznikla na základe prastarého učenia kórejského zenového buddhizmu, ktoré je upravené do formy prístupnej modernému človeku.

Názov školy Kwan Um je odvodený od mena bódhisattvu súcitu Kwan Seum Bósal. Kwan Um doslova znamená "vnímaj zvuk tohto sveta".


Slovenská zenová škola Kwan Um v roku 2010 oslávila 20 rokov od svojho vzniku- pohľad do histórie od roku 1990


 

Zenový majster Seung Sahn

(1927 - 2004) zenový majster Seung Sahn
zakladateľ školy(nazývaný svojimi študentmi "De Sen Sa Nim", "veľký ctihodný zenový majster") bol mníchom rádu Čogje, jedného z najväčších a najstarších buddhistických rádov v Kórei. Bol 78. patriarchom kórejského buddhizmu v priamej línii od Buddhu Šákjamuniho.

V 20-tich rokoch svojho života prijal predpisy zenového mnícha. Počas 100-dňového ústrania v horách dosiahol osvietenie a v 22 rokoch mu jeho legendárny učiteľ, veľký zenový majster Ko Bong Sunim, odovzdal dharmu.

Po niekoľkoročnom pôsobení vo východnej Ázii prišiel zenový majster Seung Sahn v roku 1972 do Spojených štátov a otvoril v meste Providence v štáte Rhode Island prvé zenové centrum neskoršie založenej Zenovej školy Kwan Um. V roku 1976 prišiel prvýkrát učiť aj do Európy.

Seung Sahn, De Sen Sa Nim, bol prvým kórejským zenovým majstrom, ktorý začal vyučovať na Západe. Odovzdal dharmu 17-tim zenovým majstrom (Sen Sa, "zenový majster") a udelil inku (oprávnenie vyučovať kongany a viesť meditačné ústrania) vyše 20-tim majstrom dharmy (Dži Do Pop Sa Nim, "ten, ktorý ukazuje cestu").


Zen - buddhizmus

Zenový buddhizmus vznikol v 6. storočí v Číne. Svojím pôsobením ovplyvnil celý kultúrny priestor východnej Ázie. Od päťdesiatych rokov tohto storočia rastie záujem o zenové učenie aj v západnom svete.

Zen sa zakladá na starej buddhistickej tradícii, avšak jeho učenie nie je v protiklade so žiadnym duchovným smerom.

 


Kto som? Čo je to život a čo je jeho zmyslom?

Zenový výcvik znamená nájsť odpoveď na tieto základné otázky.

Zenový výcvik sa zakladá na osvedčených meditačných technikách, ktoré sa v buddhizme praktizujú už viac než 2500 rokov. Sú to meditácia v sede, chôdzi, poklony, spevy sútier a kong-anové (jap. koanové) rozhovory s majstrom. Najdôležitejšie je v každom okamihu pokúšať sa rozpoznať svoju situáciu, svoje postavenie v tejto situácii a to, čo máme v nej robiť. Vďaka tomu si môžeme uvedomiť svoj skutočný vzťah k svetu, pomôcť všetkým bytostiam a zažívať tak harmóniu s celým vesmírom a so všetkými cítiacimi bytosťami.


Etické zásady Zenovej školy Kwan Um

Dané sú tradičnými buddhistickými predpismi:

Prvý predpis: Sľubujem, že sa zdržím brania života.
Druhý predpis: Sľubujem, že sa zdržím brania vecí, ktoré mi nie sú dávané.
Tretí predpis: Sľubujem, že sa zdržím nesprávneho konania zo žiadostivosti.
štvrtý predpis: Sľubujem, že sa zdržím klamania.
Piaty predpis: Sľubujem, že sa zdržím užívania látok spôsobujúcich stratu kontroly.
 


Štruktúra Zenovej školy Kwan Um

Štruktúra ZŠKU vychádza z buddhistickej tradície. Základným učením zenového buddhizmu je však rovnosť všetkých bytostí (všetky bytosti majú buddhovskú podstatu a sú schopné ju aj dosiahnuť). Zenoví majstri stále hovoria: "Musíš objaviť majstra sám/sama v sebe!"

Táto štruktúra odráža teda skôr hierarchiu záväzkov, ktoré je na seba dotyčný človek ochotný prevziať, resp. stupeň pokroku, ako nejakú hierarchiu mocenskú. Okrem toho umožňuje bezproblémový chod školy a zabezpečovanie jej hlavnej úlohy - organizovanie zenového cvičenia a kong-anového výcviku pre všetkých záujemcov.

  • ľudia, ktorí neprijali predpisy (ktokoľvek môže ľubovoľne dlho praktikovať v ZŠKU i bez toho, aby prijal buddhistické predpisy, alebo sa formálne stal jej členom)
  • ľudia s 5 predpismi (kto prijal 5 základných tradičných buddhistických predpisov, pozri etické zásady školy)
  • učitelia dharmy vo výcviku (príprava na učiteľa dharmy)
  • učitelia dharmy (inštruktor výcviku)
  • starší učitelia dharmy (starší inštruktor výcviku)
  • mnísi a mníšky (v kórejskej buddhistickej tradícii)
  • Dži Do Pop Sa Nim (majstri dharmy - predstupeň k zenovému majstrovi)
  • zenoví majstri
  • vedúci učiteľ školy

Staršie komentáre 
roky 2010 a 2011