Učitelia

Dušan Silváši DDPSN

Dušan Silváši, majster dharmy - kórejsky Dži Do Poep Sa Nim (skrátene DDPSN alebo len PSN)

Dušan Silváši, DDPSN sa narodil v Košiciach. V r. 1992 začal cvičiť zen v štýle školy Kwan Um najprv pod vedením zenového majstra Wu Bonga and zenového majstra Dae Kwanga a neskôr pod vedením Olega Šuka DDPSN.

Pracuje ako IT špecialista a dlhé roky pôsobí aj ako tréner karate. Už viac než 20 rokov je opátom Košického zenového centra. Po 30 rokoch výcviku mu zenová majsterka Gu Dža udelila 3. september 2022 Inka (povolenie vyučovať).

Má dve deti a so svojou manželkou Oli (taktiež dlhoročnou študentkou zenu) pracujú už dlhé roky na uvedení zenových meditácií širšiemu publiku rôznymi projektami zahŕňajúcimi jogu, karate aj IT sféru.

Oleg Šuk DDPSN

Oleg Šuk, majster dharmy - kórejsky Dži Do Poep Sa Nim (skrátene DDPSN alebo len PSN)


Oleg Šuk, DDPSN (jeho buddhistické meno Šin Džom) sa narodil roku 1964 vo východnom Kazachstane v meste Ust-Kamenogorsk v rodine s poľsko-ruskými koreňmi. Zomrel 14.9.2020 v Košiciach.
Študoval architektúru v tedajšom Sovietskom zväze a neskôr v Bratislave na Fakulte architektúry. V roku 1987 sa po skončení štúdia oženil so svojou manželkou Zuzanou. V roku 1988 sa spolu začali zúčastňovať vtedy ilegálnych zenových ústraní v Prahe a v Poľsku (tieto aktivity boli v Československu zakázané).
Po nežnej revolúcii v novembri 1989 založili zenovú skupinu v štýle školy Kwan Um v Bratislave a neskôr v Košiciach, kde žil s manželkou a s dvoma deťmi. Pracoval v základnej umeleckej škole ako učiteľ.
Oleg Šuk, JDPSN bol opátom Slovenskej zenovej školy Kwan Um. Po 20 rokoch výcviku mu zenový majster Wu Bong udelil 19. septembra 2009 vo Varšave Inku (povolenie vyučovať).
Celý svoj život zasvätil umeniu. Bol vedúcim učiteľom Zenových centier v Košiciach a Bratislave (tiež zenových skupín v Piešťanoch, Považskej Bystrici a v Žiline), ďalej v zenových centrách v Brne, Olomouci, Zlíne (ČR), Petrohrade a v Rostove na Done (Ruská federácia).

 


prehľad všetkých učiteľov medzinárodnej zenovej školy Kwan Um (tu) 


 

ZM Wu Bongzenový majster Wu Bong Soen Sa Nim (Jacob Perl, 1950 - 2013) bol vedúcim učiteľom veľkého množstva zenových centier v Európe a od roku 1995 bol hlavným učiteľom Zenovej školy Kwan Um v Európe aj na Slovensku.


Pred tým, ako spoznal zenového majstra Seungh Sahna a stal sa v roku 1972 jeho prvým americkým študentom, Wu Bong SSN praktikoval s róšim Suzukim v Zenovom centre v San Franciscu a jeden 
rok sa venoval cvičeniu s Tarthang Tulku v Tibetan Nyingmapa Meditation Center v Berkeley v Kalifornii. V roku 1978 pomohol zenovému majstrovi Seung Sahnovi založiť Zenovú školu Kwan Um v Poľsku. V roku 1984 obdržal Inka (oprávnenie učiť kong-any) a začal pravidelne vyučovať v Spojených štátoch a v Európe. Wu Bong SSN vyštudoval matematiku na Brown University a bol držiteľom čierneho pásu štvrtého stupňa v Shim Gum Do, kórejskom umení šermu. V roku 1993 Wu Bong Soen Sa Nim obdržal odovzdanie Dharmy a stal sa 79. patriarchom zenu vo svojej línii.


Wu Bong SSN bol veľmi aktívny vo vyučovaní zenu v Ázii, Južnej Afrike, Amerike a najviac v Európe. V roku 2000 odovzdal prvýkrat Inka pre Roland Wöhrle-Chon (teraz zenový majster Ji Kwang). V roku 2006 prvýkrát odovzad Dharmu zenovej majsterke Bon Shim (Aleksandra Porter). V roku 2012 odovzdal Dharmu zenovému majstrovi Ji Kwang. Celkovo odovzdal Dharmu a Inka siedmym študentom. V roku 2008 odišiel do Južnej Kórei, kde sa pripravoval na to, aby sa stal mníchom. V roku 2009 sa zenový majster Wu Bong stal v Kórei buddhistickým mníchom.
Wu Bong Sunim Seon Sa (ctihodný mních) opusti svoje telo po srdcovej príhode 17. apríla 2013 o 13.00 h, počas vedenia ústrania v Parížskom Zenovom Centre.