Rovná čiara v kruhu

Kong-an 53

Veľký laik Hua Rjon Gosa dostal ingu od zenového majstra Ko Bonga.( Jedného dňa sa ho jeden študent spýtal: „Čo je to dharma?“
Odpovedal nakreslením kruhu do vzduchu.
Študent povedal: „Stále nechápem.“
Hua Rjon Gosa odpovedal: „V kruhu je jedno miesto, ktoré je rovné, nie zohnuté. Kde je to miesto?“
Študent stále nebol schopný odpovedať, a tak mu Hua Rjon Gosa povedal: „Musíš viac sedieť.“

1. Hua Rjon Gosa nakreslil do vzduchu kruh. Čo to znamená?
2. Kde sa v kruhu nachádza rovná čiara?

Komentár:

Zem obieha okolo Slnka. Mesiac obieha okolo Zeme. Nikdy sa nezastavujú a nikdy nejdú rovno. Ale tieto veci pôvodne nemajú žiadne meno a formu a sú nehybné. Keď sa objavuje myseľ, objavuje sa všetko. Keď sa myseľ stráca, všetko sa stráca. Keď sa myseľ nezjavuje, ani nestráca, čo potom? Vtedy je všetko rovné.

emailInterné záležitosti sanghy