Rovná čiara v kruhu

Kong-an 53

Veľký laik Hua Rjon Gosa dostal ingu od zenového majstra Ko Bonga.( Jedného dňa sa ho jeden študent spýtal: „Čo je to dharma?“
Odpovedal nakreslením kruhu do vzduchu.
Študent povedal: „Stále nechápem.“
Hua Rjon Gosa odpovedal: „V kruhu je jedno miesto, ktoré je rovné, nie zohnuté. Kde je to miesto?“
Študent stále nebol schopný odpovedať, a tak mu Hua Rjon Gosa povedal: „Musíš viac sedieť.“

emailInterné záležitosti sanghy