Nelipni na ničom

Kong-an 20

Pred dávnymi dobami v Číne, skôr ako sa stal Šiestym patriarchom, laik Nó každodenne pracoval v horách, zbieral drevo, ktoré potom predával v meste. Za zarobené peniaze kupoval jedlo a všetko ostatné, čo potreboval k tomu, aby pomohol svojej matke. Pracoval len preto, aby ju uživil.
Jedno popoludnie, keď sa vracal z mesta, stretol mnícha, ktorý recitoval Diamantovú sútru. Laik Nó sa pristavil, ticho počúval a keď zaznel verš: „Nelipni na žiadnom myslení, ktoré sa objavuje“, náhle dosiahol Veľké osvietenie.

1. „Nelipni na žiadnom myslení, ktoré sa objavuje.“ Čo to znamená?
2. Čo dosiahol laik Nó?
3. Čo je to Veľké osvietenie?

Komentár:

Ak nemáš „ja-mne-moje", je v každom okamihu možné dodržiavať správnu situáciu, správny vzťah a správne konanie. Ak na niečom lipneš, alebo si k niečomu pripútaný/á, v okamihu smrti pôjdeš priamo do pekla. Laik Nó denno-denne pracoval len pre svoju matku. Začul jedno slovo a pochopil seba samého. Ak k ničomu nelipneš, tiež dosiahneš svoje skutočné ja a oslobodenie od života a smrti. Je to naozaj úžasné!