Nelipni na ničom

Kong-an 20

Pred dávnymi dobami v Číne, skôr ako sa stal Šiestym patriarchom, laik Nó každodenne pracoval v horách, zbieral drevo, ktoré potom predával v meste. Za zarobené peniaze kupoval jedlo a všetko ostatné, čo potreboval k tomu, aby pomohol svojej matke. Pracoval len preto, aby ju uživil.
Jedno popoludnie, keď sa vracal z mesta, stretol mnícha, ktorý recitoval Diamantovú sútru. Laik Nó sa pristavil, ticho počúval a keď zaznel verš: „Nelipni na žiadnom myslení, ktoré sa objavuje“, náhle dosiahol Veľké osvietenie.