Zen nie je o sebazdokonaľovaní

zenový majster Bon Soeng

Myseľ je "tým", čo všetko vytvára. Ak sa nedostaneme "za" myslenie, ako keby sme sa stále iba hrali hru mysle. Môžeme mať hoci ten najlepší život, no k jeho podstate neprenikneme. Naše učenie je o udržiavaní Veľkej otázky. Veľká otázka v zenovej praktike je otázkou: „Kto som?“. „Kto som?“ je aj otázka „Čo je Myseľ?“. Vnesme túto pochybnosť do každého momentu nášho života.


Často hovoríme, že Zen nie je o sebazdokonaľovaní. Čo je tým "Ja", ktoré by sme chceli zdokonaľovať? Čo je To, čomu hovoríme Ja? Toto je základný bod. Kým sa touto otázkou naozaj nezačneme zaoberať, ani sa len nepriblížime k podstate našej praktiky. Pretože naše túžby, názory a presvedčenia nás stále ovládajú. Kým ich sami nespochybníme, nepreskúmame, a nevyužijeme každý moment nášho života ako nástroj skúmania, dovtedy sa budeme iba motať dokola.


Keď si uvedomujeme samých seba, z jedného momentu na ďaľší a ďaľší a ďaľší... len vtedy máme príležitosť udržať si Veľkú otázku a pozorovať čo To je. Keď sme stratení v našej mysli, v premýšľaní, v našich túžbach, strachu a zmätku - sme slepí. Všetko je ako prifarbené, ako keby sa to odrážalo v zrkadlách. Naše učenie nám pomáha dostať sa za tieto zrkadlá a vráťiť sa späť do tohto momentu.


zenový majster Bon Soeng (Jeff Kitsez) začal cvičiť zen v roku 1975 a od 1979 cvičil pod vedením zenového majstra Seung Sahna. V roku 1992 obdržal Inka, oprávnenie vyučovať kong-any. V roku 2001 sa stal zenovým majstrom a bola mu odovzdaná dharma od zenového majstra Seung Sahna. Jeff je tiež psychoterapeut s licenciou a so súkromnou praxou, v ktorej spája zenové cvičenia so západnou psychoterapiou.

 

ZM Bon Soeng