Zen a Budo - umenie cesty nespočíva v boji

praktizovanie cesty "Dó" je niečo viac...

"Dó" je cestou rozvoja k slobode a šťastiu

prostriedky k realizácii cesty "Dó"

cesta dokonalej cnosti

mokuso ako nástroj stíšenia

myseľ v jednote s nebom a zemou

kto si?

cesta a život

cvičenie

viac