rok 2012 - pohľad do histórie Slovenskej zenovej školy Kwan Um

9.2.2012, Bratislava - verejná reč dharmy zenovej majsterky Bon Yo, Pálfyho palác, Bratislava - link

10.-12.2.2012, Bratislava - JMDD so zenovou majsterkou Bon Yo

reč dhamy ZM Bon Yo počas JMDD, 11.2.2012, Bratislava - link

reč dharmy ZM Bon Yo na záver JMDD, 12.2.2012, Bratislava - link

foto z JMDD - link


7.3.2012, Košice - verejná prednáška Olega Šuka PSN, úvodná reč Dušan, Dobrá čajovňa


11.3.2012, Košice - JMDD s majstrom dharmy Olegom Šukom PSN


28.-29.4.2012, Bratislava - JMDD s majstrom dharmy Olegom Šukom PSN, foto, záznam z reči dharmy, záznam z kola dharmy, záznam z ceremónie Buddhových narodenín a otvárania Buddhových očí 


6.5.2012, Košice - celodńové cvičenia s Olegom Šukom PSN, aj na chate u Vila v Košickej Novej Vsi


7.5.2012, Košice - kultúrnospoločenská akcia Bowling u Ležiacej bosorky


25.- 27.5.2012, Piešťany - JMDD s majstrom dharmy Olegom Šukom PSN, fotky z reči dharmy 26.5.2012 reč Olega Šuka PSN počas kola dharmy a reč dharmy (mp3)


8. - 10.6.2012, Bratislava - JMDD s majstrom dharmy Olegom Šukom PSN  fotografie a audio


4.7.2012, Košice - verejná prednáška zenového masjtra Dae Kwanga


5. - 8.7.2012, Slanské vrchy, Chata Kopaská - JMDD so zenovým majstrom Dae Kwangom a prijímanie predpisov foto


20.-21.10.2012, Bratislava - JMDD s Olegom ŠUkom PSN, reč dharmy (mp3)


23.-25.11.2012, Vrážné, Česko - seminár českých a slovenských učiteľov dharmy - viedli zenová majsterka Bon Šim (Alexandra Porter) a majster dharmy Oleg Šuk


26.11.-2.12.2012, Košice - intenzívny týždeň, v nedeľu celodňové cvičenie a oslava Buddhovho osvietenia


2.-9.12.2012, Bratislava - intenzívny týždeň, BZC

6.-9.12.2012, Bratislava - JMDD s Olegom Šukom PSN, BZC, reč dharmy (mp3), foto

9.12.2012, Bratislava - Ceremónia Buddhovho osvietenia 


13.12.2012, Bratislava - vianočný večierok

19.12.2012, Košice - vianočný večierok