rok 1998 - pohľad do histórie

miesta cvičenia v Košiciach: Centrum voľného času Dúha, Dom detí a mládeže Junior, Vitézov dvor, prvýkrát Dobrá čajovňa - Mäsiarska 42, Košice

12.1.1998­ - smútočná ceremónia­ za člena košickej sanghy Miroslava F., Vitézov dvor
noví členovia košickej sanghy: Igor H., František K., Peter D. - z Prešova

5.2.1998­ - [7­ dní] JMDD, Brno, učiteľ: Heila Downey DDPSN

19.3.1998­ - úvodná verejná prednáška, Dom detí a mládeže Junior - Timonova, Košice
zima­ 1998­ - úvodná verejná prednáška, univerzita v Prešove

nová sangha v Prešove po prednáške fungovala asi pol roka