rok 1997 - pohľad do histórie

miesta cvičenia v Košiciach: Jesenského ul., doma u Janky - Havlíčkova ul., Centrum voľného času Dúha - Kórejská ul., Dom detí a mládeže Junior - Timonova ul., Vitézov dvor
január 1997­ - [90­ dní] JMDD­ kjol-če s ceremóniou predpisov, učiteľ: Alexandra Porter DDPSN - Varšava
30.3.1997 na konci ústrania prijal predpisy: Peter Ď. - učiteľ dharmy
30.1.1997­ - [3­ dni] JMDD, učiteľ: Wu Bong SSN - Jesenského ul., Košice
01.2.1997­ - verejná prednáška, učiteľ: Wu Bong SSN, Jesenského ul., Košice

17.3.1997­ - úvodná verejná prednáška, Jesenského ul., Košice
noví členovia košickej sanghy: Zuzana K., Michal M., Milan Š., Kamil K., Eva, Jozef R.-zo Spišskej Novej Vsi, Ján M.-z Michaloviec
13.4.1997­ - [7­ dní] JMDD, Varšava, učiteľ: Seung Sahn DSSN; učiteľ: Mu Šim Sunim DDPSN ­-na zácviku na kong-anových rozhovoroch; učiteľ: Dae Kwan Sunim SSN ­-na zácviku na kong-anových rozhovoroch; učiteľ: Alexandra Porter DDPSN; učiteľ: Dorota Križanovská DDPSN
Peter Ď. a Dušan S. na ústraní s DSSN

jar­ 1997­ - [7­ dní] JMDD, Praha, učiteľ: Wu Bong SSN (foto nižšie)

august 1997­ - [30­ dní] JMDD­ kjol-če, Varšava, učiteľ: Alexandra Porter DDPSN (posledné foto nižšie)
neuspel pokus o vytvorenie permakultúrno-zenového centra v Žarnove

14.10.1997­ - úvodná verejná prednáška, Centrum voľného času Dúha - Kórejská ul., Košice
16.10.1997­ - úvodná verejná prednáška, Dom detí a mládeže Junior - Timonova ul., Košice
december 1997­ - nečakane zomrel člen košickej sanghy Miroslav F.