rok 1993 - pohľad do histórie

jar 1993 - ústranie (3 dni JMDD) (učiteľ: Do Am Sunim DDPSN) - Bratislava (foto)


4.3.1993 - ústranie (JMDD) (učiteľ: Jane McLaughlin DDPSN), Bratislava - prvá návšteva budúcej zenovej majsterky na Slovensku (foto)
24.3.1993
- verejná prednáška (učiteľ: Jane McLaughlin DDPSN) - Hlavná 68, Košice 
noví členovia košickej sanghy: Peter Ď., Dušan S., Miroslav M., Marcel P., (foto)

časopis sanghy „Cesta bódhisattvu“ - prvé dva pokusy (jar/leto a jeseň/zima)
8.7.1993 ústranie (7 dní JMDD) učiteľ: Su Bong SSN) - Podhradie pri Prievidzi
prvé ústranie Petra Ď. a Dušana S. (foto)
verejná prednáška v Dome kultúry Ružinov v Bratislave po skončení ústrania
Su Bong SSN na návšteve u Prvej dámy SR, p. Kováčovej
júl 1993 - ústranie JMDD so zenovým majstrom Su Bongom SSN a verejná reč dharmy v Bratislave (foto)


jeseň 1993 ústranie (3 dni JMDD) učiteľ: Jane McLaughlin DDPSN - Centrum voľného času (Gaštanová ulica, Bratislava) (foto)
12.11.1993 ústranie (3 dni JMDD) s ceromóniou predpisov (učiteľ: Wu Bong SSN) - Bratislava
pred ústraním prebehla v Dome kultúry Ružinov verejná prednáška
prvé ústranie Mira M.
14.11.1993 na konci ústrania prijali predpisy: Dušan S.- 5 predpisov, Peter Ď.- 5 predpisov, Miro M.- 5 predpisov