rok 1992 - pohľad do histórie

začiatkom roka sa konala konferencia, ktorú organizovala košické zenová sangha spolu s cirkvou Bahái - zúčastnili sa: pravoslávna cirkev, predstavitelia moslimov, bahái, evanjelická cirkev a zenová škola Kwan Um – spolu asi 200 ľudí


14.4.1992­ - ústranie (JMDD)­ s ceremóniou predpisov­ (učiteľ: Seung Sahn DSSN) - Varšava - stopom sa do Varšavy vybrali Laco H., Rasťo K., Peťo V., Oleg a Zuzka Š. - predpisy prijali: Oleg Š.- učiteľ dharmy, Zuzka Š.- učiteľ dharmy vo výcviku, Ľubor K. - učiteľ dharmy, Laco H. - 5 predpisov, Rasťo K.- 5 predpisov


jún 1992 - ústranie (7 dňový JMDD), učiteľ: Jacob Perl DDPSN, Prievidza, medzinárodná účasť (okrem slovákov a čechov aj nemci, rakúšania, maďari, poliaci)
október 1992 - členovia slovenskej sanghy Ľubor K. a Eugen N. sa zúčastnili Sangha meetingu v Providence Zen Centre, USA (foto)
fotoalbum:
zo stretnutia so zenovým majstrom Seung Sahnom DSSN vo Varšave na JMDD, prijímanie predpisov