rok 1991 - pohľad do histórie

21.1.1991 prvá prednáška v Košiciach, ktorú zorganizoval Oleg Š., a na ktorej sa zúčastnili prví členovia košickej sanghy (učiteľ: Do Am Sunim DDPSN), noví členovia našej sanghy: Igor J., Ladislav H., Rastislav K., Miroslav F., Marcel J., Monika J., Peter V., Karol M.


1.6.1991 v Prahe má prednášku zenový majster Seung Sahn, zúčastnili sa jej aj členovia slovenskej sanghy


5.9.1991 ústranie [3 dni] JMDD s ceremóniou predpisov a zároveň prvé ústranie, na ktoré sa vybrala košická sangha pod vedením Olega (učiteľ: Do Am Sunim DDPSN) - Kutná Hora,na konci ústrania ďalší člen košickej sanghy prijíma svoje prvé predpisy Igor J. - 5 predpisov

v roku 1991 prijal Ľubor K. 10 predpisov učiteľa dharmy vo výcviku