rok 1990 - pohľad do histórie

cvičiť sa začalo v Bratislave a v Košiciach

„V Bratislave, tesne po revolúcii, sme niekoľkí začali zvičiť zen. Založili sme tam prvú sanghu, urobili niekoľko prednášok. Zopár krát sme pozvali aj učiteľa z Poľska, Do Am Sunima (prvý učiteľ na Slovensku). Po revolúcii sa naša situácia zmenila. Hneď po ukončení štúdia v Bratislave sme čakali dieťa, hľadali si prácu a nemali sme ani kde bývať. Všetky tieto problémy sa nám podarilo vyriešiť po návrate do Košíc, kde sme rozbehli novú sanghu.“­ (Zuzka a Oleg Š.)

Noví členovia sanghy: Zuzka a Oleg Š., Peter K. Eugen N.


3.6.1990­ ústranie (JMDD)­ s ceremóniou predpisov­ (učiteľ: Seung Sahn DSSN) - Varšava - členovia košickej sanghy prijímajú prvé predpisy: Zuzka Š. - 5 predpisov, Oleg Š. - 5 predpisov


september 1990 prvé ústranie na Slovensku [3  dni, JMDD], Bratislava, s prvou ceremóniou predpisov (učiteľ: Do Am Sunim DDPSN, ) - Bratislava, Ľubor K. - 5 predpisov


22.11.1990 ústranie (JMDD)  s ceremóniou predpisov  (učiteľ: Seung Sahn DSSN) - Varšava - prijímanie predpisov: Oleg Š. - učiteľ dharmy vo výcviku