Tathagátov zen

Kong-an 90

Džin Dže Sunim sa spýtal zenového majstra Hjang Goka: „Čo je to Tathagátov zen?“
Hjang Gok odpovedal: „Bystrozrakí študenti padajú do studne.“

1. Čo je to Tathagátov zen?
2. Je Hjang Gokova odpoveď správna alebo nesprávna?
3. Ak si bystrozraký študent, ako padáš do studne?

Komentár:

Dve nohy, dve ruky, jedna hlava.