Prvé slovo

Kong-an 88

Džin Dže Sunim sa spýtal zenového majstra Hjang Goka: „Aké je prvé slovo?“
Hjang Gok odpovedal: „Šákjamuni Budha a bódhisattva Majtréja padajú do nánosu piesku.“

1. Aké jej prvé slovo?
2. Čo znamená: „Šákjamuni Budha a bódhisattva Majtréja padajú do nánosu piesku"?
3. Je Hjang Gokova odpoveď správna alebo nie?

Komentár:

Otvoriť ústa je chyba veľká ako hora Sumi. Zatvor ústa, a už si v pekle.