Kam ideš?

Kong-an 42

Starí Budhovia šli takto.
Dnešní Budhovia idú takto.
Ty odchádzaš takto.
Aj ja odchádzam takto.
Aká je to vec, ktorá nie je rozbitá?
Kto je naveky nezničiteľný?
Chápeš?
V troch svetoch
všetci Budhovia minulosti, prítomnosti a budúcnosti
sa v jednom okamihu stávajú Cestou.
Na desiatich úrovniach
všetky bytosti v ten istý deň vstupujú do nirvány.


Ak to nechápeš, skús toto:

Socha má oči a slzy ticho padajú.
Chlapec v tme nečujne čuchá.