Energia je zen

Kong-an 36

Keď kráčaš, stojíš, sedíš, ležíš, rozprávaš, si ticho, pohybuješ sa, si stále pokojný/á, bez prerušenia, čo je to?
Jedna myseľ sú nekonečné kalpy.