Veľké osvietenie

Kong-an 34

Nebesia zem, zem nebesia, nebesia a zem sa otáčajú.
Voda hora, hora voda, voda a hora sú prázdnotou.
Nebesia nebesia, zem zem, kedy sa vôbec otáčali?
Hora hora, voda voda, navzájom sú oddelené.


Jestvujú tri druhy osvietenia. Prvé osvietenie znamená „prvotný bod“. Pôvodné osvietenie je „taký, aký je", čo znamená pravdu. Konečné osvietenie je „práve taký, aký je", čo znamená, že správne konanie je správny život.

1. Čo je to „prvotný bod"?
2. Čo znamená „taký, aký je"?
3. Čo znamená „práve taký, aký je"?
4. Ktorý zo štyroch veršov básne je Veľké osvietenie?

Komentár:

Na jar je hmla taká hustá, že cez ňu nič nevidíš. V lete veľa prší. Na jeseň veľa oblakov rýchlo prichádza a odchádza. V zime všade padá sneh. Hmla, dážď, oblaky a sneh - sú rovnaké alebo odlišné? Odkiaľ prichádzajú? Ak hovoríš, že sú rovnaké, už si prišiel/a o jazyk. Ak hovoríš, že sú odlišné, prichádzaš o svoje telo. Čo urobíš? 1 + 2 = 3, 3 x 3 = 9, ale 9 x 0 = 0. Ak dosiahneš to číslo, tvoja skutočná tvár je pred tebou. Aké skvelé!