Hýbe sa hora? Hýbe sa loďka?

Kong-an 3

Jedno popoludnie sa vybral zenový majster Man Gong s niekoľkými svojimi žiakmi loďkou na ostrov An Mjon Dó. Počas cesty ukázal na jednu horu a spýtal sa študentov: „Čo sa hýbe, hora alebo loďka?“
He Am podišiel bližšie a povedal: „Nehýbe sa ani hora ani loďka. Hýbe sa myseľ.“
"Ako mi to môžeš dokázať? spýtal sa Man Gong, na čo He Am zdvihol vreckovku a zamával ňou. „Ako si na to prišiel?“ spýtal sa zenový majster.

1. Čo sa hýbe, hora alebo loďka?
2. Zenový majster Man Gong sa spýtal He Ama: „Ako si na to prišiel?“ Keby si tam bol, ako by si odpovedal?
3. Ani loďka, ani hora. Čo potom?

Komentár:

Hora je loďka, loďka je hora. Ani hora, ani loďka. Hora je hora, loďka je loďka. Ako udržiavaš správnu situáciu, vzťah a funkciu hory a loďky?
Loďka sa plaví oceánom na ostrov An Mjon Dó. Oceán je modrý, aj hora je modrá. Ale oceán je oceán a hora je hora.