Čo je to vhľad?

Kong-an 24

V théravádskom budhizme jestvujú tri druhy výcviku:
šíla - predpisy
samádhi - meditácia
pradžňá - múdrosť
Ak cvičíš tieto tri veci, získavaš vhľad do nestálosti, vhľad do nečistoty a vhľad do neosobnosti.

emailInterné záležitosti sanghy