Vidieť pravého Budhu

Kong-an 21

Diamantová sútra hovorí: „Všetky formácie sú dočasné. Ak sa na všetky javy pozeráš ako na nie-javy, potom môžeš vidieť pravého Budhu.“
Ale všetko je nestále, a tak aj Budha je dočasný, a vy ste tiež nestáli. Ako môže nestálosť vidieť nestálosť? Preto treba vetu v Diamantovej sútre zmeniť takto: „Ak sa pozeráš na všetky javy ako nie-javy, toto videnie je Budha.“

1. Ako sa pozeráš na všetky javy ako nie-javy?
2. Čo je to „pravý Budha"?
3. „Toto videnie je Budha.“ Čo to znamená?

Komentár:

Predtým, než si sa narodil/a, nejestvovalo šesť koreňov, šesť vedomí ani šesť prachov. Keď si sa narodil/a, začalo ťa týchto šesť koreňov, vedomí a prachov ovládať. Toto je utrpenie. Ak ich ovládaš, nič nie je prekážkou: už si mimo života a smrti. V každej chvíli len pomáhaš všetkým bytostiam. Toto je Veľká cesta bódhisattvu.