Tento svet je komplikovaný

Kong-an 192

Báseň od zenového majstra Kjong Bonga

Chladný vietor, oči ako klenoty.
Zo snehu silná vôňa slivkových kvetov.
Mnoho problémov v tomto svete, preto je veľmi komplikovaný.
Ale ak skutočne pochopíš, čo to znamená,
potom pochopíš správnu cestu.

1. Všetko je dokonalé. Prečo v tomto svete existuje toľko problémov a prečo je všetko tak komplikované?
2. Ak naozaj chápeš význam prvých dvoch veršov, ako potom chápeš správnu cestu?

Komentár:

Bez očí, bez uší, bez nosa, bez jazyka a bez tela sa všetko jasne zjavuje.

emailInterné záležitosti sanghy