Palica starého mnícha

Kong-an 190

Zenový majster In Gak napísal báseň:

Pred dávnymi dobami prebýval Budha na hore Jong Sahn a zdvihol kvet.
Len Mahákášjapa sa usmial.


Jeden zenový majster pridal komentár: „Dnes ráno tento starý mních dvíha zenovú palicu. Všetci bohovia a démoni z celého sveta sa smejú!“