Desaťtisíc samádhi nie je potrebných

Kong-an 183

Báseň od zenového majstra Han Ama

Hlboké údolie borovíc:
sedieť mlčky,
túto noc bol Mesiac jasný.
Desaťtisíc samádhi nie je potrebných.
Keď si smädný/á, napi sa.
Keď si unavený/á, spi.

1. Prečo nie je desať tisíc samádhi potrebných?
2. „Keď si smädný/á, napi sa. Keď si unavený/á, spi.“ Na čo je meditácia potrebná?

Komentár:

Kamenné hlavy chápu kamenné hlavy. Múdre hlavy sa navzájom chápu.