Báseň He Dže, chrám Šin Won Sah 1989

Kong-an 178

od zenového majstra Sung Sana

Modrá hora, voda tečie
tisíc rokov.
Belosť skalného vrcholu
po nespočetné kalpy.

Ak dosahuješ pôvodné He Dže,
desaťtisíc hôr a údolí,
len modrá.

1. Kedy sa objavila farba a čas?
2. Čo je to pôvodné He Dže?
3. Kedy sa oddelili hory od údolí?

Komentár:

Obloha je mojím otcom a zem je mojou matkou. Hora a voda sú mojím bratom a sestrou. Prichádzajúce a odchádzajúce oblaky sú moji priatelia. Moji rodičia, moja rodina a moji priatelia majú ten istý koreň. Ak tento koreň dosiahneš, všetko je tvoje.