Báseň pre chrám Pal Gong Sah

Kong-an 158

od zenového majstra Man Gonga

Po noci prichádza dážď.
10 000 budhov tomu nerozumie.
Neviem a neviem.
Keď počuješ zvonenie zvona, dosiahni „odchod“.

1. „10000 budhov tomu nerozumie.“ Čo to znamená?
2. „Neviem a neviem.“ Čo to znamená?
3. „Keď počuješ zvonenie zvona, dosiahni „odchod“. Čo si dosiahol/la?

Komentár:

Zvon zvoní: „Cing, cing.“ Všetci mnísi si berú svoje rúcha do miestnosti dharmy.