„KATZ!“ troch zenových majstrov

Kong-an 149

Jedného dňa pozval zenový majster He Wol zenového majstra Man Gonga do chrámu Tong Do Sah. Každému sa naservíroval obed, a tak sa všetci chystali začať, keď náhle He Wol zakričal: „KATZ!“ Všetci boli veľmi prekvapení, ale hlavný mních len udrel čugpami, a preto všetci začali jesť. Na konci jedla, než mali opäť zaznieť čugpi, Man Gong zakričal: „KATZ!“ Všetci boli vystrašení, ale hlavný mních trikrát len udrel čugpami a jedlo sa skončilo.
Neskôr začali mnísi zo všetkých zenových chrámov hovoriť o „KATZ“ oboch zenových majstrov: „Kto má pravdu?“ „Sú rovnakí alebo odlišní?“ „Čo to má znamenať?“ Nakoniec sa jeden mních spýtal Jong Songa: „Čo znamená ‘KATZ!’ oboch zenových majstrov?’„
Jong Song odpovedal: „Nerád otváram ústa, ale keďže každý túži poznať zmysel, budem vás učiť.“
Potom Jong Song zakričal: „KATZ!“

1. Čo znamená He Wolove „KATZ!“?
2. Čo znamená Man Gongove „KATZ!“?
3. Sú „KATZ!“ troch zenových majstrov rovnaké alebo odlišné?

Komentár:

Ak dosiahneš „KATZ!“, pochopíš Man Gongove ústa a He Wolove uši.