Šťastný Nový rok

Kong-an 145

Počas svojho pobytu v chráme Ne Džang Sah poslal zenový majster Sol Bong novoročný pozdrav zenovému majstrovi Man Gongovi. Na pohľadnici sa pýtal: „Ako urobíš jeden krok z vrcholu stometrovej palice?“
Man Gong odpovedal: „KATZ! Šťastný Nový rok!“