Prečo mi prinášaš čaj?

Kong-an 135

Jedného dňa, keď sedel zenový majster vo svojej izbe a tešil sa pohľadu z okna, priniesol mu jeho spoločník čaj. Man Gong povedal: „Každý deň nič nerobím. Prečo mi prinášaš čaj?“
Jeho spoločník sa k nemu naklonil a povedal mu: „Daj si ďalší pohár, prosím.“
Majster Man Gong sa usmial.

1. „Každý deň nič nerobím.“ Čo to znamená?
2. Keby si bol spoločník, ako by si Man Gongovi odpovedal/a?

Komentár:

Jedna myseľ sa zjavuje, celý svet sa zjavuje. Jedna myseľ sa stráca, celý svet sa stráca. Nekontroluj – len to urob.