Má osvietený človek život a smrť?

Kong-an 125

Kum Bong sa spýtal zenového majstra He Wola: „Ak človek dosahuje osvietenie, má život a smrť?“
He Wol odpovedal: „Vidíš oblohu? Zjavuje sa, či mizne?“ Kum Bong nebol schopný odpovede. Neskôr navštívil zenového majstra Man Gonga a povedal mu o jeho výmene s He Wolom.
Man Gong povedal: „Prečo odchádzaš od zenového majstra He Wola bez odpovede a prichádzaš ku mne?“
„Čo som mal povedať?“
Man Gong odpovedal: „Prečo tak veľmi kontroluješ?“
Kum Bong bol opäť zmätený. Potom to náhle dosiahol, postavil sa a uklonil zenovému majstrovi. Man Gong bol veľmi šťastný a povedal: „Skvelé, skvelé!“

1. Má osvietený človek život a smrť?
2. Zjavuje sa obloha, alebo mizne?
3. Čo Kum Bong dosiahol?

Komentár:

Ak si smädný/á, napi sa. Ak si unavený/á, pospi si. Obloha je stále modrá a hora je vždy zelená. Pes chápe prácu psa. Mačka chápe prácu mačky.