Čisté pôvodné telo

Kong-an 116

Raz sa jeden študent spýtal zenového majstra Hjang Goka: „Čo je to čisté, pôvodné telo?“
„Vzácny meč sa skrýva v Diamantových očiach“, odpovedal.

1. Čo je to čisté, pôvodné telo?
2. Čo znamená: „Vzácny meč sa skrýva v Diamantových očiach“?
3. Čo je to vzácny meč?

Komentár:

Ráno raňajkuj, na obed obeduj.