Čo je zen - buddhizmus?

Zen je veľmi jednoduchý... Kto si?


V tomto svete každý hľadá vonkajšie štastie, aj keď vôbec nerozumie svojmu vnútornému ja. Každý hovorí: "Ja. Ja chcem toto. Ja som takýto..." Nikto však tomu "Ja" nerozumie.


Keď si sa narodil, odkiaľ si prišiel? Keď zomrieš, kam pôjdeš? Ak sa úprimne spýtaš: Kto som?, skôr či neskôr narazíš na stenu, kde je všetko myslenie preťaté. Nazývame to myseľ "neviem". Zen je udržiavaním tejto mysle vždy a všade.


Keď niečo robíš, len to rob. Keď riadiš auto, len ho riaď. Keď ješ, len jedz. Keď pracuješ, len pracuj. Nakoniec sa tvoja myseľ stane čistou. Vtedy môžeš uvidieť oblohu ... len modrá. Môžeš uvidieť strom ... len zelený. Tvoja myseľ bude jasná ako zrkadlo. Prichádza červená, zrkadlo je červené. Prichádza biela, zrkadlo je biele. Prichádza hladný človek, dáš mu jedlo. Prichádza smädný, dáš mu piť. 


Potom prestane existovať akákoľvek túžba pre seba. Len pre všetky bytosti. Takáto myseľ už je osvietením, čo nazývame Veľkou láskou, Veľkým súcitom, Veľkou cestou bódhisattvu. Je to veľmi jednoduché, nie zložité!


Buddha raz povedal, že všetky cítiace bytosti majú buddhovu podstatu (podstatu osvietenia). Zenový majster Džodžu ale povedal, že pes nemá buddhovu podstatu. Ktorý z nich má pravdu? Ktorý z nich nemá pravdu? Keď na to prídeš, nájdeš správnu cestu.


zenový majster Seung Sahn


ZM Seung Sahn