Zenový kruh - vysvetlenie zenového učenia pomocou kruhu

Čo to je zen?
Zen je pochopenie samého seba.
Kto som?

Zen si môžeme objasniť na príklade kruhu. Máme na ňom päť bodov. 0 °, 90 °, 180 ° 270 ° a 360 °, ktorý je totožný s bodom 0 °.

Začnime v oblasti od 0 ° do 90 °.Je to sféra myslenia a pripútanosti.
Myslenie je túžbou a túžba je utrpením. Všetko je tu rozdelené na protiklady: dobro a zlo, krása a škaredosť, moje a tvoje.
Máme radi toto, nemáme radi tamto. Snažíme sa byť šťastní a vyhnúť sa utrpeniu. A preto je tu život utrpením a utrpenie je životom.
Nad 90 ° je teda oblasť pripútanosti k názvu a forme.

Pod 90 ° je oblasť vedomia, čiže karmického ja.
Tu je pripútanosť k mysleniu. Keď ste sa narodili, boli ste ako nula, teraz ste jednotka. Keď umriete zase budete nula.
Takto sa nula rovná jednotke a jednotka sa rovná nule.
V tejto oblasti je všetko rovnaké, pretože všetko pochádza z rovnakej substancie.
Všetko má názov a formu, ale formy a názvy všetkých vecí vyšli z prázdnoty a do prázdnoty sa zase vrátia.
Stále je tu však myslenie.

V bode 180 ° už nie je vôbec žiadne myslenie.
Je tu zážitok skutočnej prázdnoty. Nie sú tu už slová ani reč. Rovnako tak tu nie sú ani žiadne hory, rieky, Boh, Budha, jednoducho nič.
Je len ... BUM! (pri vysvetľovaní tohoto bodu zenový učitelia silno udrú palicou do stolu)

Ďalej je oblasť do 270 °, ktorá je sférou mágie a zázrakov.
Tu je úplná sloboda, bez prekážok v priestore a čase. To sa nazýva živým myslením.
Svoje telo môžem premeniť na hada. Môžem plávať na obláčiku do Západného raja. Môžem kráčať po vode.
Ak chcem život, mám život. Ak chcem smrť, mám smrť. Tu kamenná socha môže plakať; krajina nie je tmavá ani svetlá;
strom nemá korene, v údolí sa neozýva ozvena.

Ak by sme zostali v bode 180 °, pripútame sa k prázdnote. Ak by sme zostali v bode 270 °, pripútame sa k slobode.

V bode 360 ° sú všetky veci práve také, aké sú, pravda je práve taká ako toto.
Znamená to, že už nie je žiadne lipnutie na ničom. Tento bod je totožný s bodom nula. Vraciame sa tam, kde sme začínali a kde sme od začiatku stále boli.
Jediný rozdiel je v tom, že v nulovom bode je pripútanosť k mysleniu, zatiaľ čo v bode 360 ° myslenie na ničom nelipne.
Keď napríklad šoférujete a ste zaujatý myslením, vaša myseľ bude obrátená inam, a tak sa stane, že nezastavíte na červenú.
Neulpievajúce myslenie znamená, že vaša myseľ je stále čistá. Keď šoférujete, nemyslíte, ale proste riadite. Pravda je práve taká.
Červená znamená stop, zelená znamená choď. To je intuitívne konanie. Intuitívne konanie je konanie bez akejkoľvek túžby alebo lipnutia.
Myseľ je ako čisté zrkadlo, odráža všetko také, aké to je. Objaví sa červená, zrkadlo je červené. Objaví sa žltá, zrkadlo, je žlté.
Takto žije Bódhisattva. Nemá už žiadne osobné túžby. Jeho konanie slúži všetkým.

0 ° je malé ja,
90 ° je karmické ja,
180 ° je žiadne ja,
270 ° je slobodné ja,
360 ° je veľké ja.
Veľké ja je nekonečným časom a priestorom, a teda nemá život ani smrť.
Tu túžim len po tom, aby som zachránil všetky bytosti.
Keď sú ľudia šťastní, som aj ja šťastný. Ak sú smutní, som aj ja smutný.
Zen je dosiahnutím 360 °.
Keď dosiahneš 360 °, všetky ostatné body na kruhu zaniknú.
Kruh je len dobrým príkladom zenového učenia. V skutočnosti nie je žiadny kruh.
Používa sa iba, aby sa zjednodušilo myslenie a otestovalo sa pochopenie žiaka.

Nakoniec otázka, ktorú po vysvetľovaní zenového kruhu povedal žiakom zenový majster Seung Sahna:

Máte pred sebou knižku a pero.
Táto knižka a toto pero sú totožné, alebo odlišné?
V bode 0 ° sa líšia.
V bode 90 °, v ktorom je všetko v jednote, je knižka perom a pero knižkou.
V bode 180 ° zaniká všetko myslenie, nie sú tu slová ani reč. Tu odpoveď znie ...  BUM!
V bode 270 °, kde panuje absolútna sloboda, by odpoveď mohla treba znieť: Knižka sa hnevá a pero sa smeje.
V bode 360 ° je pravda práve taká, aká je. Keď prichádza jar, tráva rastie sama. Vnútri je svetlo, vonku je tma,
3 x 3 = 9. Všetko je také, aké je. A tu odpoveď znie: Knižka je knižkou a pero je perom.
V každom bode je teda odpoveď iná. Ktorá je najsprávnejšia?
Rozumiete?
A tu je pre vás odpoveď: Všetky sú zlé.
Prečo? "
V tej chvíli zenový majster Seung Sahn vykríkol: "KHÁÁC!"
a potom povedal:
"Knižka je modrá a pero je žlté.
Ak to pochopíte, pochopíte sami seba.
Ale ak pochopíte seba samého, udriem vás tridsaťkrát.
A ak sa nepochopíte, udrie vás tiež tridsaťkrát.
Prečo? "
Po chvíli ticha zenový majster povedal: "Dnes je vonku chladno."