Život nemá zmysel

Ľudský život nemá žiadny zmysel, žiadny dôvod ani žiadnu voľbu, ale máme našu prax, ktorá nám pomôže porozumieť nášmu pravému ja. Potom dokážeme zmeniť žiadny zmysel na Veľký zmysel, čo je Veľká láska. Dokážeme zmeniť žiadny dôvod na Veľký dôvod, čo je Veľký súcit. Taktiež dokážeme zmeniť žiadnu voľbu na Veľkú voľbu, čo je Veľký sľub a cesta Boddhistatvu.

 

zenový majster Seung Sahn