Veľká otázka života a smrti

Zenový majster Dae Kwang
z časopisu Primary Point Volume 27 Number 2 Summer 2010

z angličtiny preložila Janka

V srdci buddhizmu a zenu leží veľká otázka života a smrti. Čo som? Čo je ľudská bytosť? Prečo toľko trpíme? Prečo sme tu na Planéte Zem? Sme tu aby sme zarábali peniaze? Sme tu pre sex, jedlo alebo pre slávu?

Toto sú otázky, ktoré sa stali Buddhovou ústrednou praktikou a príčinou prečo opustil svoj domov. Opustil domov, aby našiel odpoveď na veľkú otázku pre všetky bytosti. Neodišiel z domu preto, aby si našiel lepšie miesto pre život alebo lepšie kráľovstvo, kde by vládol; neodišiel z domu, aby si našiel lepšiu prácu či lepšiu ženu. Jeho úmysel bol jasný: prečo toľko trpíme a ako sa môžeme dostať z utrpenia? Riešil túto otázku nie iba pre seba, ale aby pomohol všetkým bytostiam dostať sa z utrpenia.Buddhistická tradícia učí, že utrpenie je matkou Buddhu. Bez utrpenia by nebol Buddha. Utrpenie je zdrojom Buddhovho hľadania.

Pre nás platí to isté – trpíme. Nuž, máme tu chrípkový vírus H1N1; je tu hlad a všade sú vojny. Zažívame starobu, chorobu a smrť práve tak ako Buddha. Prežívame bolesť, keď máme byť s ľuďmi ktorých nemáme radi a je nám ľúto, keď sme oddelení od tých čo milujeme. Každý chce z týchto vecí uniknúť, no len niektorí nájdu cestu ako sa dostať z toho von. Našťastie sme sa stretli s Buddhovým učením.Všetko Buddhovo učenie sa zaoberá utrpením a ako toto utrpenie zmierniť. V zene hovoríme, že práca každej ľudskej bytosti je rovnaká – nájsť svoje pravé ja a pomôcť svetu. Keď Buddha opustil svoj domov, neodišiel do knižnice aby tak našiel odpovede na svoju veľkú otázku. Namiesto toho sa začal pozerať do svojho vnútra, aby tak našiel odpoveď. My sme takí istí. Práve tak ako Buddha – žiadny vonkajší zdroj, dokonca ani zenové učenie, nám nemôže dať odpoveď. Musíme sa pozrieť dovnútra – to je zmyslom praktiky a meditácie – pozerať sa dovnútra, aby sme našli odpoveď na veľkú otázku života a smrti tým, že sa vrátime ku svojej pôvodnej podstate, k svojmu pravému ja.

Kedysi dávno, známy mních Juan Džue navštívil Šiesteho Patriarchu čínskeho buddhizmu, Hui Nenga. Potom ako vstúpil do hlavnej sály v Nan Hwa Su, zakrúžil okolo Patriarchu trikrát , buchol o zem trikrát palicou a postavil sa tam len tak bez poklony. Patriarcha ho napomenul za porušenie pravidiel etikety a spýtal sa ho, prečo je taký arogantný.
Juan Džue odpovedal, „Veľká otázka života a smrti je dôležitá. Smrť môže prísť každý moment, nemám čas na ceremónie.“
Ako hovorí zenový majster Seung Sahn v chrámových pravidlách, vo veľkej práci života a smrti nebude času na teba čakať.
Patriarcha odpovedal, „Prečo nedosiahneš podstatu 'žiadneho zrodenia', potom ťa už viac nebude zaťažovať problém smrti, ani jej príchodu.“
Juan Džue odpovedal , „Pretože podstata nemá zrodenie, je vyriešený aj hlavný problém smrti, aj to kedy príde.

Zo zenového pohľadu sú to ilúzie mysle, ktoré nám bránia v uvedomení si našej skutočnej podstaty. Tieto ilúzie sú založené na našich „mám rád“ a „nemám rád“, a my máme tendenciu byť k nim veľmi pripútaní. Túžby, hnev a nevedomosť sú, prostredníctvom pripútanosti neustále aktívne, aby tak zatemňovali našu myseľ. Veľkou nádejou buddhizmu je že my môžeme tieto mraky preraziť a nechať tak vstúpiť slnečné lúče našej prirodzenej podstaty. Ako to môžeme urobiť? Ako máme správne praktikovať, aby sme sa dostali k svojej podstate a nemárnili zbytočne čas?

Buddha nás vždy učil nepripútavať sa k ničomu. Opustenie našich pripútaností je tou cestou ako sa z toho dostať a je to cieľ našej praktiky.

Šiesty Patriarcha dosiahol osvietenie, keď začul jeden riadok z Diamantovej sútry, „Keď vo vašej mysli vznikne myslenie, nepútajte sa k nemu.“ Toto je základná technika. V zene voláme tento štýl praktikou „Nechcem nič“. Koniec koncov, už keď len niečo chcete, hoci len od meditácie, vytvárate iba viac utrpenia. Toto je základnou ingredienciou, zložkou všetkých meditačných techník bežných v buddhizme.Takže či už používaš mantru, či len sleduješ svoj dych, je to to isté. Sú to len techniky, ktoré ti umožnia zanechať myslenie a vrátiť sa k tvojmu skutočnému ja, tvojej podstate. To je dôvod prečo sa pozeráme dovnútra – pretože tam je odpoveď. To je tiež príčinou, prečo veľká otázka a jej odpoveď leží ešte pred myslením, pred pripútaním sa na mám rád a nemám rád. 

OK... ale prečo ja niečo „nezískavam“?Je zaujímavé, že jediná vec, ktorá delí tých, ktorí získavajú niečo z praktiky od tých, ktorí nezískavajú je otázka: "A kto áno?"

Samotné "robenie“ meditácie je založené na čistom úmysle pomôcť nášmu svetu a na mysli „len to rob“. Nevyžaduje žiadnu špeciálnu schopnosť či špeciálnu techniku, len to proste robiť ! Všetky rôzne ďalšie techniky poukazujú na tvoje skutočné ja, a ty sa iba musíš dívať a mať jasný zámer.

Ako zdôraznil Šiesty Patriarcha, pôvodná myseľ, ktorá je čistá a jasná, sa dá dosiahnuť iba zvykom praktiky. Ďalej poznamenal, že mudrc a démon boli rovnakí, no mudrc rozumel svojej skutočnej podstate, zatiaľ čo démon nie.
Takže, ako náš zakladajúci učiteľ, zenový majster Seung Sahn, stále hovoril, „Dúfam, že len pôjdete priamou cestou neviem, ktorá je jasná ako priestor, čoskoro dosiahnete osvietenie a zachránite všetky bytosti od utrpenia.“