zen a drogy

výber z reči dharmy, Bratislava, 7.2.2002

Otázka: Dostávam sa do styku s ľuďmi, ktorí užívajú drogy. Keď im chcem pomôcť, nepočúvajú ma. Ako im môžem pomôcť?


Majster dharmy Čong An Sunim: Najprv musíš niečo urobiť pre seba. Musíš byť nezávislá. To nerada počuješ, že? [Smiech]

Poviem ti, prečo musíš byť nezávislá a čo to znamená. Tvoja otázka ukazuje, že tvoje uspokojenie závisí od týchto ľudí. Ak ťa počúvajú, si uspokojená, ak nepočúvajú, nie si. Oni sú závislí od drog a ty od ich reakcií. Pretni to, pretože sa staneš sekundárnym drogovým závislákom. Je to také jednoduché a také brutálne. Pomôcť im znamená v prvom rade stať sa nezávislým od nich. Si šokovaná, čo? Čo však robiť? Usilovne praktizuj zen. Pretože ak pracuješ s týmito ľuďmi, niektorí majú veľmi silnú myseľ – až „démonicky“ silnú myseľ. Ty však musíš byť silnejšia ako oni. Veľa poklôn, veľa mantier, veľa sedenia. Ak nebudeš silnejšia ako oni, tvoje slová nikdy nepomôžu ani tebe, ani im, lebo tvoja myseľ ťa bude ovládať a bude závisieť od toho, aká bude situácia. Oni sa zdajú byť slabí pacienti, ale v skutočnosti je to hra moci. Oni veľmi dobre vedia, čo majú robiť. Veľmi dobre rozumejú svojim problémom. Jednoducho ich drogová karma je silnejšia ako karma jasnosti ich mysle. Čiže tvoje sekundárne reči sú veľmi málo dôležité. Tvoja myseľ je prvotná. Tá je dôležitejšia. Keď zistia, že tvoja láska je dosť silná, prídu za tebou. Potom ťa budú pýtať o radu. Ty nebudeš musieť vytvárať žiadne špeciálne úsilie.