20. výročie založenia Bratislavského zenového centra

 

Bratislavské zenové centrum začalo fungovať na jar roku 1994 – po 4 rokoch fungovania tradície Zenovej školy Kwan Um v Bratislave. Bolo vybudované úsilím niekoľkých nadšencov, praktizujúcich zen, ľudí vo veku zhruba od 20 do 30 rokov. Dovtedy sme si prenajímali priestory v telocvičniach škôl a škôlok, v kultúrnych domoch a bytov nadšených jednotlivcov, až kým sa Peter Košút nerozhodol, že vo svojom prenajatom byte na Dlhých dieloch poskytne obývačku pre účely zenovej praxe. A tak slovo dalo slovo a ruka bola v rukáve.

 

V máji sme pozvali na návštevu Slovenska zenového majstra Wu Bonga (vtedy majstra dharmy Jacoba Perla), ktorý vysvätil naše nové a voňavé centrum 17.5.1994 a následne sme sa s ním vydali na tour de Slovakia: do Trenčína a potom do Košíc, kde viedol JMDD a ceremóniu predpisov.

 


spoločné foto


Po dvadsiatich rokoch sme sa rozhodli, že túto jedinečnú udalosť oslávime spolu s ostatnými budhistickými Sanghami na Slovensku (voláme to Mahá Sangha) a budeme tak pokračovať v druhom ročníku verejných osláv Buddhovho narodenia. Účasť potvrdili školy Karma Kagju – Diamantová cesta, Zazen Slovakia, Dzogchen Komunita Slovenska a Karma Thegsum Čhöling Slovensko. Za Zenovú školu Kwan Um sme pozvali významných učiteľov – zenového majstra Ji Kwanga (Roland Woehrle-Chon), majsterku dharmy Jo Potter a nášho skvelého majstra dharmy Olega Šuka. Čestným hosťom osláv bol Andrzej Czarnecki, náš priateľ a prvý učiteľ, s ktorým sme sa stretli po celých 20 rokoch.

 

zenoví učitelia

Andrzej Czarnecki


Skutočnou oslavou 20. výročia bol jong meng džong džin, intenzívne zenové ústranie, ktoré sme mali s Ji Kwangom SSN od 16. do 17. mája v priestoroch súčasného BZC na Hanulovej 5 v Dúbravke. Ústranie, aj keď len jednodňové, bolo veľmi silné, intenzívne, inšpirujúce. V sobotu poobede predniesol po dlhom čase na bratislavskej pôde svoju úvodnú reč Andrzej Czarnecki, po ktorej nasledovali otázky študentov a odpovede Ji Kwanga SSN.

oltar

oslava

Verejné oslavy Buddhových narodenín a nášho jubilea sa uskutočnili v nedeľu 18.5.2014 v Pálffyho paláci na Zámockej ulici pod Hradom od 10.00. Spevy venované Buddhovým narodeninám, Sogamuni Bul, viedol Ji Kwang SSN. Spievalo celé osadenstvo preplneného paláca, ľudia po troch prichádzali k oltáru a obetovali vonnú tyčinku. Mantru nahradili spevy Kwanseum Bosal k 20. výročiu BZC. Zástupcovia slovenskej Mahá Sanghy prednášali svoju gratulačnú reč, až kým sa slova neujal Andrzej Czarnecki, ktorým svojím KATZ!!! prebudil aj tých, ktorý už pospávali. Nasledovali úderné príhovory v štýle Kwan Um od Ľubor Košúta, opáta BZC, Knuda Rosenmayra z Viedenského zenového centra, Jo Potter JDPSN (vedúca učiteľka Viedne). Gratulačnú báseň predniesol Oleg Šuk JDPSN a trefnou slovenskou veršovanou dharmou rozosmial a rozveselil celé osadenstvo.

Oleg Suk
Hlavnú reč dharmy predniesol v tradičnom zenovom štýle Ji Kwang SSN, vedúci učiteľ nemeckých, belgických, izralských zenových centier a centra v Londýne. Potom nasledoval občerstvenie, o ktoré sa postarali naši ľudia i študenti iných škôl. Na záver v rámci kultúrneho vyžitia vystúpilo naše spriatelené Trio fatal, svoje umenie v karate, čchi-kungu a tajči predviedli študenti školy Dokan a Slovenskej federácie wushu.

program

program

Oslavy sme ukončili s pocitom dobre vykonanej práce „len pre druhých“, s plným žalúdkom a zadosťučinením, že táto práca v dharme má význam, keď robí toľkých ľudí šťastnými. Naši učitelia boli nadšení a ľudia ďakovali za dobre vykonanú prácu. Pokračujeme opäť o rok v tradícii spoločných osláv Buddhových narodenín. Neváhajte a dôjdite, my pokračujeme ďalej v skúšaní.


Ľubor Košút, opát Bratislavského zenového centra od 17.5.1994


všetky fotografie z oslavy a ceremónie


 

Báseň k 20. výročiu Bratislavského zenového centra


Oleg Šuk JDPSN, Bratislava, 17. máj 2014

 


Pred 20 rokmi - Bratislava bez mystiky.
Potom 20 rokov každý deň v Chráme mystickej hory
len skúšanie, skúšanie a skúšanie.
KATZ!!!
Dnes žiadna Bratislava, žiadna Európa, žiadna Zem,
vesmír, čas a priestor.
Dažďové mraky plávajúce nad Pálffyho palácom
a veľké Neviem, ako potopa a povodeň odplavuje
všetku mystiku a zen.
Všetko najlepšie k Buddhovým narodeninám a 20. výročiu Chrámu mystickej hory!

 
emailInterné záležitosti sanghy