2% z dane

Podporte činnosť zenových centier a skupín na Slovensku cez 2% z dane!!!


Vítame Vás opäť v období daňových priznaní a tak, ako každý rok aj teraz sa naša zenová skupina v Bratislave a v Košiciach uchádza o Vašu priazeň pri poukazovaní 2% z Vašej už odvedenej dane za uplynulý rok 2016.

Vyplnené a podpísane dokumenty je potrebné, ak ste zamestnanec, doručiť na daňový úrad podľa vášho trvalého bydliska do 30. apríla 2017, podnikatelia na to majú čas iba do 31.marca 2017. 


tlačivá, ktoré budete potrebovať:
Potvrdenie o zaplatení dane


Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% zaplatenej dane 

- tlačivo vyhlásenia pre bratislavské centrum

- tlačivo vyhlásenia pre košické centrum


údaje o prijímateľovi:


Bratislavské zenové centrum

názov: Slovenská zenová škola Kwan Um Bratislava

sídlo: Hanulova 5, 841 01 Bratislava

právna forma: občianske združenie

IČO: 36067458


Košické zenové centrum

názov: Slovenská zenová škola Kwan Um Košice

sídlo: Letná 43, 040 01 Košice

právna forma: občianske združenie

IČO: 31314511


Ďakujeme za Vašu podporu!

emailInterné záležitosti sanghy