Kniha - Učenie zenového majstra Man Gonga

 

Slovenská zenová škola Kwanu Um vydala už svoju druhú knihu.

 

Zenový majster Man Gong je inšpirujúci aj v súčasnosti. Mnohí súčasní zenoví učitelia pri vyučovaní používajú príbehy, v ktorých vystupuje Man Gong. Slovné výmeny Man Gonga s mníchmi a inými zenovými majstrami sú používané v mnohých kong-anoch.

Kniha obsahuje učenie zenového majstra Man Gonga vo forme krátkych vyučujúcich rád.

Man Gong bol celý svoj život buddhistickým mníchom a ako zenový majster musel čeliť snahám o ovplyvnenie buddhistickej tradície v Kórei zo strany japonských okupantov. Preto je jeho učenie priame, jasné a čisté.

 

Cena knihy je 5 eur + poštovné, objednať si ju môžete na kosice@kwanumzen.sk 

Kniha má 72 strán.

 

kniha Učenie ZM Man Gonga

  

Plagát - Učenie zenového majstra Man Gonga

 


Zenový majster Man Gong (1871 - 1946) sa stal mníchom keď mal 14 rokov, jeho učiteľom bol zenový majster Kyong Ho. Man Gong sa stal zenovým majstrom veľmi mladý, vo veku 24 rokov, zomrel vo veku 75 rokov.

 

Man Gong

Man Gong bol učiteľom zenového majstra Ko-Bonga, ktorý bol učiteľom zenového majstra Seung Sahna.

Man Gong žil v Kórei v časoch, keď ju okupovali Japonci. V tej dobe prichádzali do Kórei japonskí kňazi a mnísi, aby tu šírili svoj štýl buddhizmu. Na konferencii, na ktorú bolo zavolaných tridsaťjeden najvýznamnejších osobností kórejského buddhizmu – Man Gong bol medzi nimi – Japonci oznámili, že odteraz sa môžu kórejskí mnísi ženiť, môžu piť alkohol a jesť  mäso, rovnako ako v Japonsku. Tridsať z tridsaťjedna prítomných bolo ochotných s tým súhlasiť, ale Man Gong tento japonský návrh zamietol. Citoval sútru Amitábha: „Ten, kto podnecuje mnícha k porušeniu predpisov, skončí v pekle.“ A pokračoval: „V Kórei je sedemtisíc mníchov. Kam všetci pôjdete? Začiatok všetkého je jasný a prázdny. Prečo sa objavili hory a rieky? Ak tomu rozumiete, potom porušiť predpisy nie je žiadny problém, ak ale nerozumiete, poletíte do pekla ako šíp. Čo urobíte?“ 
Man Gong tak odmietol poslúchnuť japonské príkazy a udržal tradičný kórejský zen aj počas okupácie. 
Man Gong sa snažil o zrovnoprávnenie mníšok a mníchov, pretože mníšky boli dovtedy v kórejskej buddhistickej tradícii odsúvané na podriadené miesto.


Po skončení druhej svetovej vojny Man Gong namaľoval slávnu kaligrafiu „Celý svet je jeden kvet"

celý svet je jeden kvet - kaligrafiaZenový majster Man Gong je často spomínaný v kong-anoch, ktoré aj v súčasnosti používajú zenoví učitelia pri učení. Svedčí to o hĺbke múdrosti zenového majstra Man Gonga. Samozrejme, v týchto kong-anoch sa odrzkadľuje aj úcta zenového majstra Seung Sahna k Man Gongovi ako k učiteľovi, pretože Seung Sahn tieto kong-any vytváral.Kong-an Ako chytíte zvuk cikády?

Jedného dňa jedol zenový majster spolu s niekoľkými študentmi melón v chráme Po Dok Sah. Man Gong povedal: „Ak mi prinesiete zvuk cikády, tento melón je zdarma. Ak nie potom musíte zaň zaplatiť.“
Jeden mních ústami vytvoril zvuk. Jeden mních urobil na zemi kruh, posadil sa do stredu a povedal: „Vo forme nie je Buddha, v Buddhovi nie je forma.“ Iný mních predstieral pohyby cikády. Mnísi dali mnoho odpovedí, ale Man Gong odpovedal len: „Nie! Nie! NIE!!!“
Nakoniec Bo Wol Sunim odpovedal správne. Man Gong sa šťastne usmial a povedal: „Ty chápeš moju myseľ.“
1. Keby si bol tam, čo by si urobil?
2. Aká bola odpoveď Bo Wol Sunima?

 


Kong-an Chvost zlatej ryby
Keď prebýval zenový majster Kum Bong v chráme De Sung Sah poslal zenovému majstrovi Man Gongovi list, v ktorom sa písalo: „Chcem rybárčiť kvôli chvostu zlatej ryby. Schvaľuješ to?“
Man Gong mu odpísal: „Je dobre, ak chytáš chvost zlatej ryby, ale môžeš ho zjesť?“
1. Aký zmysel má chytanie chvostu zlatej ryby?
2. Keby sa ťa Man Gong spýtal: „Môžeš ju zjesť?“, čo by si urobil?

 

Kong-an Priamo pred tebou
Jedného dňa sa študent spýtal zenového majstra Man Gonga: „Kde je Buddhova dharma?“
„Priamo pred tebou.“
Študent odpovedal: „Ty hovoríš ‚priamo pred tebou’, ale ja ju nevidím.“
„Máš ‚ja’, preto ju nevidíš.“
„Ty ju vidíš?“ spýtal sa študent.
Man Gong odpovedal: „Ak vytváraš ‚ja’, nevidíš. Ale ak vytváraš ‚ty’, je ešte ťažšie uvidieť ju. Ale ak nemáš ‚ja’, ani ‚ty’, kto potom hovorí?“
Študent náhle dosiahol osvietenie.
1. Čo znamená „priamo pred tebou“?
2. Ani „ja“, ani „ty“. Ako vidíš?
3. Čo študent dosiahol?

 


Kong-an Čajový pohár
Jedného dňa popíjal Man Gong Sunim čaj so zenovým majstrom Su Wolom. Uprostred konverzácie zdvihol Su Wol čajový pohár a povedal: „Nehovor, že je to pohár. Nehovor, že to nie je pohár. Čo ty na to?“ Man Gong odpovedal správne, a tak bol Su Wol veľmi šťastný.
1. Keby si tam bol, ako by si odpovedal?

 


Kong-an Krik pred bránou
Zenový majster He Bong navštívil zenového majstra Man Gonga a, stojac pred bránou, tri krát zakričal: „Aigó! Aigó! Aigó!“ Man Gong sa postavil z podušky, ľahol si na posteľ a správne mu odpovedal. Potom He Bong zatlieskal a zasmial sa: „Ha! Ha! Ha!“ Keď to Man Gong začul, ihneď vstal z postele a opäť mu správne odpovedal.
1. Aká bola Man Gongova prvá odpoveď?
2. Aká bola Man Gongova druhá odpoveď?

 


Kong-an Hádzanie kameňov
Jedného dňa zenový majster Man Gong navštívil zenového majstra Han Ama v chráme Paláca horského ticha Oh De. Keď už bol čas, aby Man Gong odišiel spolu prekročili most. Man Gong zdvihol kameň a hodil ho pred Han Ama, načo Han Am zdvihol kameň a hodil ho do vody.
„Na tomto výlete sa veľa stratilo“, povedal si Man Gong.
1. Keby si bol tam, čo by si urobil?
2. Zenový majster Han Am hodil kameň do vody. Čo to znamená?
3. Man Gong povedal: „Na tomto výlete sa veľa stratilo.“ Čo to znamená?

 


Kong-an Stará pôžička
Zenový majster Man Gong poslal list zenovému majstrovi Han Amovi. „Nevideli sme sa desať rokov“, napísal. „Oblaky, spln, hora a voda sú všade rovnaké, ale ja myslím na teba, ako žiješ tam na chladnom severe a prajem si, aby si priniesol svoj batoh na juh, kde je teplo, a aby si tu učil študentov.“
Han Am odpísal: „Som veľmi chudobný. Myslím na starú pôžičku.“
Man Gong odpovedal: „Starec miloval svojho vnuka a jeho ústa sú úbohé.“
Han Am napísal: „Zlodej už prešiel. Nenaťahuj svoj luk.“
Man Gong odpovedal: „Šíp už prevŕtal zlodejovi hlavu.“
Čo znamená:
1. „Som veľmi chudobný. Myslím na starú pôžičku.“
2. „Starec miloval svojho vnuka a jeho ústa sú úbohé.“
3. „Zlodej už prešiel. Nenaťahuj svoj luk.“
4. „Šíp už prevŕtal zlodejovi hlavu.“

 


Kong-an Hostina granátových jabĺk
Bo Wol ponúkol zenovému majstrovi Man Gongovi zrelé granátové jablko. Keď ho podával svojmu učiteľovi, povedal: „Prosím, zjedz toto ovocie v hostine s bódhisattvami desiatich smerov a buddhami troch svetov.“ Man Gong zobral ovocie, zjedol ho a usmial sa. „Aké je?“ spýtal sa Bo Wol.
„Bódhisattvovia desiatich smerov a buddhovia troch svetov už dokončili hostinu“, bola Man Gongova odpoveď.
1. Odkiaľ prichádzajú bódhisattvovia desiatich smerov a buddhovia troch svetov?
2. Ako sa zenový majster Man Gong hostil s bódhisattvami?

 


Kong-an Kamenná socha Kwan Seum Bosal
Zenový majster Man Gong stál pred kamennou sochou Kwan Seum Bosal pri chráme Džong He Sah a povedal svojmu študentovi, Bo Wolovi: „Opíš mi tvár Kwan Seum Bosal.“
„Dobročinná“ znela odpoveď. Keď si to Man Gong vypočul, vrátil sa do svojej izby.
1. Keby si bol Bo Wol, ako by si odpovedal?
2. Man Gong nič nepovedal a vrátil sa do svojej izby. Čo znamená jeho konanie?
3. Keby si bol Man Gong a Bo Wol by ti dal túto odpoveď, čo by si urobil?
4. Kto vyhral a kto prehral?

 


Kong-an Vo zvuku zvona dosiahni osvietenie
Praučiteľ zenového majstra Seung Sahna, Man Gong, predniesol reč dharmy skupine mníchov: „Všetci zenoví majstri hovoria, že vo zvuku zvona dosahujú osvietenie a vo zvuku bubna padajú. Prosím, aby mi každý, kto rozumie, o čo tu ide, dal odpoveď.“
Študent menom Song Wol sa postavil a povedal: „Ak je zajačí roh správny, ovčí roh je falošný.“ Man Gong sa usmial.
1. „Vo zvuku zvona dosahujú osvietenie a vo zvuku bubna padajú.“ Čo to znamená?
2. „Ak je zajačí roh správny, ovčí roh je falošný.“ Čo to znamená?
3. Bol Man Gongov úsmev odmenou alebo trestom?

 


Kong-an Veľká práca života a smrti
Jong Um Sunim vstúpil do miestnosti zenového majstra Man Gonga nesúc ryžový papier a štetec a povedal: „Majster, prosím ťa, napíš jednu vetu.“ Man Gong zobral štetec a napísal: „Toto je ríša dokončenia veľkej práce života a smrti: krik opice je o polnoci na vrchole hory veľmi hlučný.“ Jong Um sa Man Gongovi poďakoval a túto vetu si uchovával po celý život. Neskôr si zenový majster Kum Bong vetu prečítal a povedal: „V tejto vete sú bystrozraké oči a špik kostí zenového majstra Man Gonga.“
1. Čo je to „ríša dokončenia veľkej práce života a smrti?“
2. „Krik opice je o polnoci na vrchole hory veľmi hlučný.“ Čo to znamená?
3. Aké sú bystrozraké oči a špik kostí Man Gonga?

 


Kong-an Najlepší zabijak
Jedného dňa sa Hjo Bong Sunim spýtal zenového majstra Man Gonga: „Niekto rád zabíja. Kto je najlepší zabijak?“
Man Gong povedal: „Dnes ho tu vidím.“
„Chcem ti podrezať krk,“ povedal Hjo Bong. „Dovolíš mi to?“
Man Gong mu odpovedal. Hjo Bong bol potom veľmi šťastný a uklonil sa svojmu učiteľovi.
1. Kto je najlepší zabijak?
2. Man Gong povedal: „Dnes ho tu vidím.“ Čo to znamená?
3. Aká bola Man Gongova odpoveď?

 


Kong-an Veľký chrám
Zenový majster Man Gong rozpovedal Hjo Bong Sunimovi takýto príbeh: „Dávno, pradávno zdvihol kráľ Nebies list trávy a položil ho opäť na zem. Potom povedal Šákjamunimu Buddhovi: ‚Postavil som tu veľký chrám.’ Buddha sa na to usmial.
„Takže, Hjo Bong, rozumieš tomu?“
Hjo Bong odpovedal zenovému majstrovi Man Gongovi, ktorý zatlieskal rukami, zasmial sa a povedal: „Skvelé, skvelé!“
1. „Postavil som tu veľký chrám.“ Čo to znamená?
2. Čo znamená Buddhov úsmev?
3. Čo odpovedal Hjo Bong Sunim zenovému majstrovi Man Gongovi?

 


Kong-an Báseň na rozlúčku
Ko Bong Sunim vošiel do izby zenového majstra Man Gonga, uklonil sa svojmu učiteľovi a povedal: „Čoskoro odídem a budem cestovať po krajine.“
„Ak odchádzaš, daj mi báseň na rozlúčku,“ povedal Man Gong.
Ale Ko Bong na znak odmietnutia len zamával rukami a povedal: „Dnes mám veľa práce. Nemám čas na básnenie.“
„Uvidíme sa neskôr,“ povedal jeho učiteľ. „Želám ti príjemný výlet.“
1. Keby si tam bol, aká by bola tvoja báseň na rozlúčku?
2. Ko Bong zamával rukami a povedal: „Dnes mám veľa práce. Nemám čas na básnenie.“ Je to správna odpoveď?

 


Kong-an Napime sa čaju
Ko Bong Sunim vošiel do miestnosti zenového majstra Man Gonga a uklonil sa mu.
„Vitaj, Ko Bong. Napime sa čaju.“ Ko Bong potom pomohol Man Gongovi, uklonil sa a sadol si. Man Gong bol veľmi šťastný.
1. Man Gong povedal: „Napime sa čaju.“ Čo by si vtedy urobil?
2. Ako Ko Bong pomohol Man Gongovi?

 


Kong-an Má osvietený človek život a smrť?
Kum Bong sa spýtal zenového majstra He Wola: „Ak človek dosahuje osvietenie, má život a smrť?“
He Wol odpovedal: „Vidíš oblohu? Zjavuje sa či mizne?“ Kum Bong nebol schopný odpovede. Neskôr navštívil zenového majstra Man Gonga a povedal mu o jeho výmene s He Wolom.
Man Gong povedal: „Prečo odchádzaš od zenového majstra He Wola bez odpovede a prichádzaš ku mne?“
„Čo som mal povedať?“
Man Gong odpovedal: „Prečo tak veľmi kontroluješ?“
Kum Bong bol opäť zmätený. Potom to náhle dosiahol, vstal a uklonil sa zenovému majstrovi. Man Gong bol veľmi šťastný a povedal: „Skvelé, skvelé!“
1. Má osvietený človek život a smrť?
2. Zjavuje sa obloha, alebo mizne?
3. Čo Kum Bong dosiahol?

 


Kong-an Kamenný Buddha
Zenový majster Man Gong sa prechádzal po krajine so Se Kjong Sunimom, ktorý v poli zazrel kamenného Buddhu a povedal Man Gongovi: „Myslím si, že ten Buddha je veľmi starý. Kedy ho vytvorili, majster?“
„Predtým, než sa zjavil prastarý Buddha.“
1. Čo je to kamenný Buddha?
2. „Predtým, než sa zjavil prastarý Buddha.“ Čo to znamená?

 


Kong-an Buddhove prsia
He Am Sunim stál pred sochou Buddhu spolu so zenovým majstrom Man Gongom, ktorý povedal: „Buddhove prsia sú veľmi zázračné a veľké, takže v tomto chráme majú všetci dostatok jedla.“
„Ak niekto nemá dobrú karmu, ako sa môže napiť Buddhovho mlieka?“ spýtal sa He Am?
Man Gong sa pozrel na He Ama a povedal: „Čo si povedal?“
„Povedal som: ‚Ak niekto nemá dobrú karmu, ako sa môže napiť Buddhovho mlieka?’“
Man Gong odpovedal: „Ty sa len dotýkaš Buddhových pŕs, preto sa nemôžeš napiť Buddhovho mlieka.“
1. Ako piješ Buddhovo mlieko?
2. Čo je to dobrá karma?
3. Man Gong povedal: „Ty sa len dotýkaš Buddhových pŕs, preto sa nemôžeš napiť Buddhovho mlieka.“ Čo to znamená?

 


Kong-an Prečo si zakrývaš oči?
Jedného dňa navštívil Gum Oh Sunim zenového majstra Man Gonga. Keď vstúpil do majstrovej izby, povedal: „Nič, nič. Kde je veľký zenový majster?“
Man Gong povedal: „Prečo si zakrývaš oči?“
Gum Oh Sunim opäť povedal: „Nič, nič. Kde je veľký zenový majster?“
Man Gong odpovedal. „Si klamár, ktorý sa tu fláka po okolí.“
Vtedy Gum Oh Sunim povedal: „Majster, buď opatrný, buď opatrný. Nedaj sa oklamať.“
Man Gong sa usmial, a potom vybuchol od smiechu.
1. Gum Oh povedal: „Nič, nič. Kde je veľký zenový majster?“ Čo to znamená?
2. Zenový majster Man Gong odpovedal: „Prečo si zakrývaš oči?“ Čo to znamená?
3. Čo robíš, keď ťa niekto klame?

 


Kong-an Prečo prišiel Bódhidharma do Číny?
De Un Sunim povedal zenovému majstrovi Man Gongovi: „Spolu s Kwan Sahn No Sunimom sme navštívili zenového majstra Han Ama. Kwan Sahn sa ho spýtal: ‚Navonok je táto hora veľmi suchá, ale vnútri nie je suchá, preto na nej rastie mnoho trávy a stromov – je veľmi silná. Čo to znamená?’ Han Am odpovedal tak, že tri krát zaškrípal zubami.
De Un Sunim dodal: „Nechápem, čo to znamená, majster. Prosím, uč ma.“
„Už je po tom,“ povedal Man Gong. „Han Am a Kwan Sahn No Sunim už nie sú potrební. Ty mi musíš položiť svoju otázku?“
„Prečo prišiel Bódhidharma do Číny?“ – spýtal sa De Un Sunim.
Man Gong odpovedal: „Pred dávnymi časmi sa Ánanda spýtal Mahákášjapu: ‚Buddha ti odovzdal Zlaté brokátové rúcho. Čo ti ešte odovzdal?’ Mahákášjapa na to zvolal: ‚Ánanda!’ ‚Áno, pane?’ ‚Zraz k zemi vlajkovú tyč pred bránou.’ De Un Sunim, rozumieš, čo to znamená? Ak áno, chápeš, prečo prišiel Bódhidharma do Číny.“
De Un sa postavil a uklonil sa Man Gongovi, ale veľký zenový majster sa len zasmial a povedal: „Nie, nie. Musíš viacej cvičiť.“
1. Han Am tri krát zaškrípal zubami. Čo to znamená?
2. „Bódhidharma prišiel do Číny.“ Čo to znamená?
3. Ako zrazíš k zemi vlajkovú tyč pred bránou?
4. Prečo sa Man Gong zasmial a povedal: „Nie, nie. Musíš viacej cvičiť.“

 


Kong-an Drakove nozdry
Zenový majster Man Gong sa vrátil do chrámu Džong He Sah z Chrámu klenotu paláca pokoja Oh De Sah. Po jeho príchode sa ho Bok Čo Sunim spýtal: „Majster, v Chráme klenotu paláca pokoja Oh De Sah je drak. Videl si drakove nozdry alebo nie?“
„Áno, videl som ich.“
„Aké sú veľké?“
Man Gong vydal zvuk „hmhhh“.
1. Čo sú to drakove nozdry?
2. Man Gong vydal zvuk „hmhhh“. Čo to znamená?

 


Kong-an Všetko sa už stalo Buddhom
Počas reči dharmy, ktorú zenový majster Man Gong predniesol z vysokej tribúny, mal túto výmenu s jedným študentom: „Jedna sútra hovorí: ‚Všetko už má Buddhovu podstatu.’ Rozumie niekto, čo to znamená?“
Džin Song Sunim odpovedal: „Špinavá voda, dve vedrá.“
Man Gong zakričal: „Ako sa staráš o špinavú vodu?“
Džin Song zakričal: „KATZ!“
Man Gong udrel svojou zenovou palicou Džin Songa po hlave.
Džin Song sa Man Gongovi uklonil a odišiel.
Potom Man Gong povedal: „Správne oči zenovej dharmy nie sú nedbalé.“
1. Všetko sa už stalo Buddhom.“ Čo to znamená?
2. Prečo Džin Song povedal: „Špinavá voda, dve vedrá?“
3. Kde je Džin Songova chyba?
4. Čo znamená Man Gongov výrok: „Oči zenovej dharmy nie sú nedbalé“?

 


Kong-an Svetlo sviečky
Jedného večera zapálil zenový majster Man Gong sviečku za oknom svojej izby. Potom sa spýtal svojho spoločníka: „Ktoré svetlo je správne, svetlo sviečky alebo svetlo odrazené v okne?“
Spoločník sfúkol sviečku a povedal: „Majster, čo urobíš?“ Man Gong na to opätovne zapálil sviečku.
1. Man Gong sa spýtal: „Ktoré svetlo je správne, svetlo sviečky alebo svetlo odrazené v okne?“ Keby si bol spoločníkom, ako by si odpovedal?
2. Než Man Gong zapálil sviečku, nebolo žiadne svetlo. Odkiaľ to svetlo prišlo?

 


Kong-an Prečo mi prinášaš čaj?
Jedného dňa, keď sedel zenový majster vo svojej izbe a tešil sa pohľadu z okna, priniesol mu jeho spoločník čaj. Man Gong povedal: „Každý deň nič nerobím. Prečo mi prinášaš čaj?“
Jeho spoločník sa k nemu naklonil a povedal mu: „Daj si ďalší pohár, prosím.“
Majster Man Gong sa usmial.
1. „Každý deň nič nerobím.“ Čo to znamená?
2. Keby si bol spoločník, ako by si Man Gongovi odpovedal?

 


Kong-an Mahákášjapova vlajka
Jedného dňa predniesol zenový majster Man Gong reč dharmy z vysokej tribúny: „Ánanda sa spýtal Mahákášjapu: ‚Buddha ti odovzdal zlaté brokátové rúcho. Čo ti ešte odovzdal?’ Mahákášjapa zvolal: ‚Ánanda!’ ‚Áno, pane!’ ‚Zraz k zemi vlajkovú tyč pred bránou.’ Preto sa vás pýtam, čo ešte Buddha odovzdal? Čo to znamená?“
Vtedy hlavná mníška, Pop Hi Sunim, zvolala: „Veľký zenový majster! Ryba pláva, voda sa trochu zakalí. Vták letí, padajú perá.“
Potom Bok Čo Sunim zvolal: „Zenový majster! Si veľký majster, preto sa s tebou nemôžem rozprávať.“
„Prečo sa so mnou nemôžeš rozprávať?“
„Veľký majster, nerozumieš mojej reči.“
Man Gong povedal: „Tieto uši sú veľmi staré.“
1. Ánanda sa spýtal Mahákášjapu: „Čo ti ešte odovzdal?“ Čo to znamená?
2. Pop Hi odpovedala: „Ryba pláva, voda sa trochu zakalí. Vták letí, padajú perá.“ Čo to zna-mená?
3. Bok Čo povedal: „Si veľký majster, preto sa s tebou nemôžem rozprávať.“ Čo to znamená?
4. Čo znamená druhá odpoveď Bok Čoa: „Veľký majster, nerozumieš mojej reči.“
5. Man Gong odpovedal: „Tieto uši sú veľmi staré.“ Čo to znamená?

 


Kong-an Palác klenotu dokonalého ticha
Jedného dňa dostal zenový majster Man Gong list z chrámu He In Sah. Mnísi sa pýtali: „V desiatich smeroch sú vytvorené nespočetné chrámy v Paláci klenotu dokonalého ticha. Nie je nám to jasné. Preto sa ťa pýtame: majster, kde je Palác klenotu dokonalého ticha?“
Man Gong napísal túto báseň:
V desiatich smeroch
nespočetné chrámy
sú v Paláci klenotu dokonalého ticha.
Tento palác stojí v mojej nozdre.
Mnísi odpísali Man Gongovi a povedali: „Hovoríš, že Palác klenotu dokonalého ticha je postavený v tvojej nozdre. Chceme, aby si nás doviedol do Paláca klenotu dokonalého ticha.“
Man Gong odpovedal: „Prečo to nechápete? Už ste v Paláci klenotu dokonalého ticha v chráme He In Sah v Ka Ja Sahn.“
1. Kde je Palác klenotu dokonalého ticha?
2. Man Gong povedal: „Palác stojí v mojej nozdre.“ Čo to znamená?
3. Čo znamená Man Gongova druhá odpoveď: „Už ste v Paláci klenotu dokonalého ticha v chráme He In Sah v Ka Ja Sahn“?

 


Kong-an Buddha uzrel hviezdu
Zenový majster Man Gong dostal v Deň Buddhovho osvietenia list, v ktorom sa ho mnísi zo Zenového chrámu Kung Dong pýtali: „8. decembra skoro ráno uzrel Buddha hviezdu a dosiahol osvietenie. Čo to znamená?“
Man Gong odpovedal: „Buddha uzrel hviezdu a povedal, že dosiahol osvietenie. Je to piesok, sypúci sa do očí.“
1. „Buddha uzrel hviezdu a povedal, že dosiahol osvietenie.“ Čo to znamená?
2. Akú hviezdu Buddha uzrel, keď dosiahol osvietenie?
3. „Je to piesok, sypúci sa do očí.“ Čo to znamená?

 


Kong-an Nemôže sa dostať von
Laik Sok Du vytvoril na zemi kruh, ukázal naň a spýtal sa zenového majstra Man Gonga: „Majster, všetci veľkí mnísi na svete nemôžu vstúpiť dovnútra. Prečo?“
Man Gong odpovedal: „Všetci veľkí mnísi na svete sa nemôžu z neho dostať.“
1. Laik Sok Du vytvoril kruh. Čo to znamená?
2. Prečo všetci veľkí mnísi nemôžu vojsť do kruhu?
3. Man Gong odpovedal: „Všetci veľkí mnísi na svete sa nemôžu z neho dostať.“ Čo to zname-ná?

 


Kong-an Nový rok potkana
Na Nový rok potkana zaslal jeden laik list zenovému majstrovi Man Gongovi, v ktorom sa hovorilo: „Všetci hovoria: ‚Starý rok odchádza, nový rok prichádza. ‚Ja to nechápem. Starý rok a nový rok, čo to znamená?“
„Toto je Nový rok potkana“, odpovedal Man Gong.
1. Starý rok odchádza, nový rok prichádza. Odkiaľ prichádza? Kam odchádza?
2. Čo je to starý rok? Čo je to nový rok?
3. Čo je to Nový rok potkana?

 


Kong-an Nebesia a zem sú oddelené
Keď bol zenový majster Man Gong, praučiteľ zenového majstra Seung Sahna, v pustovni Kum Sun v chráme Džong He Sah, navštívil ho zenový majster He Bong a povedal: „Jedno staré príslovie hovorí: ‚V skutočnosti, aj keby existovala miera tenká ako vlas, nebesia a zem sú oddelené.’“
Man Gong odpovedal. „Aj keby neexistovala miera tenká ako vlas, nebesia a zem sú oddelené.“
1. „Aj keby existovala miera tenká ako vlas, nebesia a zem sú oddelené.“ Čo to znamená?
2. „Aj keby neexistovala miera tenká ako vlas, nebesia a zem sú oddelené.“ Čo to znamená?
3. Aký je rozdiel medzi mierou tenkou ako vlas a žiadnou miernou tenkou ako vlas?

 


Kong-an Pochop svoju úlohu
Jedného dňa, keď zenový majster Man Gong prednášal reč dharmy z vysokej tribúny, otvoril zenový majster He Bong dvere do miestnosti a vstúpil. Man Gong prerušil reč a povedal: „Teraz prichádza veľký tiger.“
He Bong ihneď zaujal polohu tigra a zareval: „Rrrrúúú!“
Man Gong povedal: „Chápe svoju úlohu. Len choď vpred.“
1. Prečo zenový majster Man Gong povedal: „Teraz prichádza veľký tiger“?
2. Prečo zenový majster He Bong zaujal tigriu polohu a vydal tigrí rev?
3. Aká je tvoja pôvodná úloha?

 


Kong-an Aj priestor starne
Jedného leta navštívil zenový majster Man Gong v Soule zenového majstra Jong Songa. Keď si sadli tvárou v tvár, Jong Song povedal: „Man Gong, ostarel si.“
„Aj priestor starne“, bola Man Gongova odpoveď. „Prečo by toto telo formy nestarlo?“
1. Žiaden život, žiadna smrť. Ako starneš?
2. „Aj priestor starne.“ Čo to znamená?
3. Ak hovoríš, že telo dharmy a telo formy sú rovnaké, potom starne aj telo dharmy. Ak hovoríš, že sú odlišné, odkiaľ tie dve telá prichádzajú?

 


Kong-an Šťastný Nový rok
Počas svojho pobytu v chráme Ne Džang Sah poslal zenový majster Sol Bong novoročný pozdrav zenovému majstrovi Man Gongovi. Na pohľadnici sa pýtal: „Ako urobíš jeden krok z vrcholu stometrovej palice?“
Man Gong odpovedal: „KATZ! Šťastný Nový rok!“
1. Ako urobíš jeden krok z vrcholu stometrovej palice?
2. „KATZ! Šťastný Nový rok!“ Čo to znamená?

 


Kong-an Zdvihnúť jeden prst
Jedného dňa navštívil zenový majster Sol Bong pustovňu Kum Sun v chráme Džong He Sah a spýtal sa zenového majstra Man Gonga: „Buddha zdvihol kvet. Čo to znamená?“
Man Gong zdvihol jeden prst.
Sol Bong sa mu uklonil.
„Čo si dosiahol?“ spýtal sa Man Gong.
Sol Bong odpovedal: „Druhá chyba nie je dovolená.“
1. Buddha zdvihol kvet. Čo to znamená?
2. Man Gong zdvihol jeden prst. Čo to znamená?
3. Čo dosiahol Sol Bong?
4. Prečo Sol Bong povedal: „Druhá chyba nie je dovolená?“

 


Kong-an Tráva Pop Ki Bosal
Po návšteve Diamantovej hory, ktorá sa nachádza v dnešnej Severnej Kórei, sa vrátil zenový majster Man Gong do chrámu Džong He Sah a predniesol reč dharmy: „Keď som išiel na Diamantovú horu, dopočul som sa o Pop Ki Bosal, preto som si šiel vypočuť jej reč dharmy. Povedala: ‚Študenti, chápete, prečo tráva rastie na výšku troch prstov?’“ Po krátkej prestávke sa Man Gong spýtal zhromaždenia mníchov: „Chápete, o čo tu v skutočnosti ide?“ Nik mu nebol schopný odpovedať.
Neskôr sa jeden študent spýtal Man Gonga: „Pop Ki Bosal povedala: ‚Tráva rastie na výšku troch prstov.’ Čo to znamená?“
Man Gong odpovedal: „Nepýtaj sa ma na trávu, ktorá rastie. Musíš sa prejsť po tráve, a potom pochopíš Buddhov záväzok.“
Študent sa spýtal: „Ako sa mám prejsť po tráve?“
Man Gong povedal: „Chodiť nocou nie je dovolené. Príď sa ma spýtať zajtra.“
1. „Tráva rastie na výšku troch prstov.“ Čo to znamená?
2. „Tráva rastie“ a „prejsť sa po tráve“ – je to rovnaké alebo odlišné?
3. „Chodiť nocou nie je dovolené. Príď sa ma spýtať zajtra.“ Čo to znamená?

 


Kong-an Päť otázok Hak Mjonga
Zenový majster Hak Mjong z chrámu Ne Džang Sah poslal do všetkých zenových chrámov v Kórei päť otázok. Tu sú otázky:
1. Sneh padá a úplne napĺňa údolie. Prečo tam stojí už len jedna borovica?
2. Celý svet je telom Vairóčanu Buddhu. Kde nájdeš svoje skutočné ja?
3. Celá rieka tečie do mora. Kde môžeš ochutnať sladkú vodu?
4. Než sa stane cikádou, húsenica sa rozbije. Vtedy neexistuje cikáda, neexistuje húsenica. Ako to nazveš?
5. V tomto svete má každý mnoho blízkych priateľov. Ktorý je najbližší?
Zenový majster Man Gong mu odpovedal: „Príliš veľa myslenia. Dám ti tridsať rán. Táto palica – ako ju nazveš?“
1. Ako odpovieš na päť otázok, jednu po druhej?
2. Man Gong povedal: „Príliš veľa myslenia. Dám ti tridsať rán.“ Je to správne alebo nie?
3. Man Gong sa spýtal: „Táto palica – ako ju nazveš?“ Preto sa ťa pýtam, ako ju nazveš?

 


Kong-an „KATZ!“ troch zenových majstrov
Jedného dňa pozval zenový majster He Wol zenového majstra Man Gonga do chrámu Tong Do Sah. Každému sa naservíroval obed, a tak sa všetci chystali začať, keď náhle He Wol zakričal: „KATZ!“ Všetci boli veľmi prekvapení, ale hlavný mních len udrel čugpami, a tak všetci začali jesť. Na konci jedla, než mali opäť zaznieť čugpi, Man Gong zakričal: „KATZ!“ Všetci boli vystrašení, ale hlavný mních len tri krát udrel čugpami a jedlo sa skončilo.
Neskôr začali mnísi zo všetkých zenových chrámov hovoriť o „KATZ“ oboch zenových majstrov: „Kto má pravdu?“ „Sú rovnakí alebo odlišní?“ „Čo to má znamenať?“ Nakoniec sa jeden mních spýtal Jong Songa: „Čo znamená ‚KATZ!’ oboch zenových majstrov?’“
Jong Song odpovedal: „Nerád otváram ústa, ale keďže každý túži poznať zmysel, budem vás učiť.“
Potom Jong Song zakričal: „KATZ!“
1. Čo znamená He Wolove „KATZ!“?
2. Čo znamená Man Gongove „KATZ!“?
3. Sú „KATZ!“ troch zenových majstrov rovnaké alebo odlišné?

  

 

Kong-an Báseň zenového majstra Man Gonga pre jeho učiteľa, zenového majstra Kjong Hoa
Prázdne zrkadlo je pôvodne nie-zrkadlo.
Zobuď sa, krava, neexistuje žiadna krava,
žiadne miesto, žiadna cesta.
Otvor oči: pitie a sex.
1. „Pôvodne nie-zrkadlo.“ Čo potom?
2. „Zobuď sa, krava, neexistuje žiadna krava.“ Čo potom?
3. „Žiadne miesto, žiadna cesta.“ Kde stojíš?
4. „Otvor oči: pitie a sex.“ Čo to znamená?

 


Kong-an Báseň osvietenia zenového majstra Man Gonga
Keď zenový majster Man Gong vo veku dvadsaťšesť rokov dosiahol osvietenie, zložil nasledujúcu báseň:
Prázdna hora, skutočná energia bez času a priestoru.
Biely oblak a čistý vietor samy od seba prichádzajú a odchádzajú.
Prečo Bódhidharma prišiel do Číny?
Ráno kohút kikiríka,
slnko vychádza na východe.

1. Čo znamená: „Prázdna hora, skutočná energia bez času a priestoru“?

2. Prečo Bódhidharma prišiel do Číny?
3. Prečo kohút kikiríka ráno o 3. hodine a slnko vychádza o 7. hodine?

 


Kong-an Báseň na portrét zenového majstra Man Gonga
Nikdy ťa neopúšťam,
ty nikdy neopúšťaš mňa.
Predtým, než sa „ty“ a „ja“ zjavuje,
čo je to?
1. Kto je prvý, ty či ja?
2. Predtým, než sa zjavuje „ty“ a „ja“, čo?
3. Je zenový majster Man Gong na svojom portréte, či mimo neho?

 


Kong-an Báseň pri modrom oceáne
od zenového majstra Man Gonga
Jeden človek prehltol a vypľul celý svet.
Prechádzajúc modrým oceánom – tam skrýva telo a drakov roh.
Diamantové telo Pop Ki Bosal prepichuje oblohu.
Šíry modrý oceán – myseľ prastarého Buddhu.
1. „Jeden človek prehltol a vypľul celý svet.“ Čo to znamená?
2. „Šíry modrý oceán – myseľ prastarého Buddhu.“ Čo to znamená?

 


Kong-an Báseň pre študenta He Ila od zenového majstra Man Gonga
Slnko múdrosti dočervena sfarbuje oblohu.
Mesiac mysle je vždy biely.
Červená a biela sa nikdy nekončia.
Všetko – na jar veľký mier.
1. Čo je to slnko múdrosti?
2. Čo je to mesiac mysle?
3. „Všetko – na jar veľký mier.“ Čo to znamená?

 


Kong-an Báseň pre biely oblak
od zenového majstra Man Gonga
Nehovor, že biely oblak je hosťom nie-mysle.
Starý mních na všetko zabúda.
Ale, biely oblak, prečo nie si mojím priateľom?
Tam ďaleko kohút kikiríka. Potom nachádzam seba.
1. „Starý mních na všetko zabúda.“ Čo potom?
2. Ty a biely oblak, ste totožní alebo odlišní?
3. „Tam ďaleko kohút kikiríka. Potom nachádzam seba.“ Čo to znamená?

 


Kong-an Báseň pre chrám Pal Gong Sah
od zenového majstra Man Gonga
Po noci prichádza dážď.
10 000 buddhov tomu nerozumie.
Neviem a neviem.
Keď počuješ zvonenie zvona, dosiahni „odchod“.
1. „10000 buddhov tomu nerozumie.“ Čo to znamená?
2. „Neviem a neviem.“ Čo to znamená?
3. „Keď počuješ zvonenie zvona, dosiahni ‚odchod‘“. Čo si dosiahol?

 


Kong-an Báseň ku Dňu Buddhovho osvietenia
od zenového majstra Man Gonga
Buddha uzrel hviezdu, dosiahol osvietenie.
Man Gong uzrel hviezdu, stratil osvietenie.
KATZ! 8. Decembra – vybuchuje „dosiahol“ a „stratil“.
Slivkové kvety pod snehom sú jeden po druhom červené.
1. „Buddha uzrel hviezdu, dosiahol osvietenie. Man Gong uzrel hviezdu, stratil osvietenie.“ – je to to isté alebo odlišné?
2. „KATZ! 8. Decembra – vybuchuje ‚dosiahol’ a ‚stratil’.“ Čo to znamená?
3. „Slivkové kvety pod snehom sú jeden po druhom červené.“ Čo to znamená?

 


Kong-an Báseň pre ostrov Kan Wol Do
od zenového majstra Man Gonga
Človek, ktorý nie je blízko Buddhu a slávnych učiteľov –
prečo si robí z modrého oceánu dobrého priateľa?
Je pôvodným prirodzeným človekom,
preto ostáva neutrálny.
1. Prečo nie je ten človek blízko Buddhu a slávnych učiteľov?
2. Kto je to?
3. „Je pôvodným prirodzeným človekom.“ Čo to znamená?

 


Kong-an Báseň k Buddhovým narodeninám
od zenového majstra Man Gonga
Veľmi som unavený, preto je sen veľmi komplikovaný.
Ráno mi predniesol reč dharmy jeden vták.
Dnes sú Buddhove narodeniny Roku tigra.
Sto tráv si rozumie: žltá a červená.
1. „Ráno mi predniesol reč dharmy jeden vták.“ Čo to znamená?
2. Ako „si sto tráv rozumie: žltá a červená“?
3. Pôvodne nič – ako sa teda zjavujú Buddhove narodeniny?

 


Kong-an Vairočanov vrchol
Báseň od zenového majstra Man Gonga
Jeseň 1925.
Človek, šplhajúci sa do modrej oblohy.
Vairočanov vrchol je veľmi jasný –
pečať Východného oceánu.
1. Ako sa šplháš do modrej oblohy?
2. „Vairočanov vrchol je veľmi jasný.“ Čo to znamená?
3. Kde je pečať, ak nemáš Východný oceán?

 


Kong-an Báseň pre horu Te Hwa Sahn
od zenového majstra Man Gonga
Na kostiach Veľkej hory
tečúca voda očisťuje myseľ starého Buddhu.
Chápeš skutočný význam?
Musíš sa spýtať borovice.
1. Ako sa vyčisťuje myseľ starého Buddhu?
2. „Musíš sa spýtať borovice.“ Čo povedala borovica?

 


Kong-an Ďalšia báseň pre horu Te Hwa Sahn
od zenového majstra Man Gonga
Oblak a hora nemajú nič „totožné“ ani „odlišné“ –
to je prirodzená tradícia ničoty.
Ak získaš pečať ničoty,
pochopíš, prečo je hora modrá.
1. „Oblak a hora nemajú nič ‚totožné’ ani ‚odlišné’.“ Čo to znamená?
2. Získal si pečať ničoty?
3. Prečo je hora modrá?

 


Kong-an Báseň pre kjol-če
od zenového majstra Man Gonga
Keď kjol-če začína, kamenné dievča má sen.
Keď kjol-če končí, drevený muž spieva pieseň.
Sen a pieseň, všetko to odlož.
Pozri sa na mesiac, jasný ako tmavý atrament.
1. Aký má význam sen kamenného dievčaťa?
2. „Sen a pieseň, všetko to odlož.“ Ako to urobíš?
3. Čo znamená: „Mesiac, jasný ako tmavý atrament“?

 


Kong-an Báseň pre študenta Bo Wola
od zenového majstra Man Gonga
Forma je prázdnota, prázdnota je tiež prázdnota.
Forma a prázdnota – obe ich odhoď.
Čo je to potom?
V zime, veľa ľadu.
1. „Forma a prázdnota – obe ich odhoď.“ Čo potom?
2. „V zime, veľa ľadu.“ Čo to znamená?

 


Kong-an Báseň pre zenového majstra Un Ana od zenového majstra Man Gonga
Mrak sa zjavuje, ale nikdy sa nezjavuje.
Keď sa stráca, tiež sa nikdy nestráca.
Miesto bez zjavovania sa a bez miznutia.
Mračné skaly: jar bez času.
1. Kde je miesto bez zjavovania sa a bez miznutia?
2. „Mračné skaly: jar bez času.“ Čo to znamená?

 


Kong-an Báseň pre bambusový vejár
Báseň zenového majstra Man Gonga
Papier nie je papier, bambus nie je bambus.
Čistý vietor, odkiaľ prichádza?
Miesto bez papiera a bambusu.
Čistý vietor sám prichádza a odchádza.
1. „Miesto bez papiera a bambusu.“ Čo to znamená?
2. Ako prichádza a odchádza čistý vietor?

 


Kong-an Loď pradžne
Báseň zenového majstra Man Gonga
Všetko je dočasné, ale pravda existuje.
Ty a ja nie sme dvaja, nie sme jedno:
len tvoje hlúpe myslenie nemá konca.
Už žiješ na lodi pradžne.
1. „Všetko je dočasné, ale pravda existuje.“ Čo to znamená?
2. „Ty a ja nie sme dvaja, nie sme jedno.“ Čo to znamená?
3. „Už žiješ na lodi pradžne.“ Čo to znamená?

 


Kong-an Tri tisícky KATZ
Báseň zenového majstra Man Gonga
Stúpiť sem, stúpiť tam, čo je to?
Padnúť na pole, to je Vairóčana Buddha.
Niekedy vypľuvni, niekedy prehltni nebesia i zem.
Stáť na hore Dok Sahn, tri tisícky KATZ.
1. Čo znamená stúpiť sem a stúpiť tam?
2. Ako vypľuvneš a prehltneš nebesia i zem?
3. Čo znamenajú tri tisícky KATZ?

 


Kong-an Jaskyňa Bo Dok
Báseň zenového majstra Man Gonga
Držať bambusovú palicu, nikdy sa nezastaviť.
Už sme prišli pred jaskyňu Bo Dok.
Kto je hostiteľ, kto je hosť? Nevidia jeden druhého.
Len v tesnej blízkosti, žblnkot potoka.
1. Prečo hostiteľ a hosť nevidia jeden druhého?
2. Ako sa priblížiš k žblnkotu potoka?

 


Kong-an Báseň ku Dňu osvietenia
od zenového majstra Man Gonga
Na oblohe, mnoho hviezd.
Ktorú hviezdu uzrel Buddha?
Tvárou k juhu, nájdi Severku.
To je hviezda Buddhovho osvietenia.
1. Ktorá hviezda je hviezda Buddhovho osvietenia?
2. Ako môžeš nájsť Severku, pozerajúc sa na juh?
3. Aká veľká je hviezda Buddhovho osvietenia?

 


Kong-an Báseň pre Ko Bonga pri odovzdaní dharmy
od zenového majstra Man Gonga
Starý Buddha nikdy nedal odovzdanie.
Ako ti ja môžem dať odovzdanie?
Oblak sa stráca, mesiac sám je jasný.
Seung Sahn je Ko Bong.
1. „Starý Buddha nikdy nedal odovzdanie.“ Čo to znamená?
2. Oblak sa stráca, mesiac sám je jasný.“ Čo potom?
3. Seung Sahn a Ko Bong – sú rovnakí alebo odlišní?
KOMENTÁR: Forma je prázdnota, prázdnota je forma. Je mesačné svetlo forma alebo prázdnota? Jeho tvár je veľmi jasná a prekrásna.