Poklony

Pre zenových študentov sa začína deň vykonaním 108 poklôn (inštruktážne video tu)

Podľa kórejskej tradície existuje 108 Buddhov a bódhisattvov. Ďalšie vysvetlenie je, že ľudské bytosti majú 108 druhov sebaklamov a my sa klaniame, aby sme ich prekonali.

Všeobecne sa učí, že sa neklaniame Buddhovi, ale svojej pravej podstate.

Naše malé ja (ego) sa klania nášmu veľkému ja (jednota seba a všetkého), až kým malé ja nezmizne.