Košické zenové centrum

Večerné cvičenie (aj pre začiatočníkov)

Streda (ZenYoga): 18:30 - 20:30
v Dobrej čajovni (podkrovie), Mäsiarska č. 42, Košice

 Ranné cvičenie

Utorok: 6:15 - 7:45
v Dobrej čajovni (podkrovie), Mäsiarska č. 42, Košice
POZOR! O konaní ranného cvičenia sa informujte vopred na kosice@kwanumzen.sk