Bratislavské zenové centrum

miesto cvičenia:
Bratislavské zenové centrum
Hanulova 5
841 01 Bratislava

tel.: 0905 381 899
e-mail: bratislava@kwanumzen.sk

Bratislavské zenové centrum sa nachádza na začiatku Dúbravky, za domom nábytku (Skleník) asi 80 metrov od zastávky MHD Damborského.
Dopravné linky: 1, 5, 12, 20, 22, 34, 83
V prípade nejasností ohľadom návštevy zenového centra, Vám na otázky radi odpovieme telefonicky alebo e-mailom. 

Ranná prax
Pondelok až Piatok v čase 06:00 - 07:00 hod.
Sobota07:00 - 08:20 hod.  - 108 poklôn, ranný zvon, 40 min. sedenie

Večerná prax
Pondelok až Piatok (okrem Stredy) v čase 18:30 - 20:00 hod.
Streda v čase 19:00 - 20:30 hod.
Nedeľa 18:00 - 19:30 hod.  - špeciálne a večerné spevy, 30 min. sedenie

Úvod do zenovej meditácie
Utorok, Štvrtok, začiatok o 18:00 hod.

Úvod do zenovej meditácie má podobu dôkladného výkladu formy zenového výcviku v štýle Zenovej školy Kwau Um spojeného s praktickým cvičením. Tým sú väčšinou skrátené spevy a meditácia v sede.

Po večernom cvičení vo štvrtok a v nedeľu je "kolo dharmy" - počas ktorého môže každý z cvičiacich vyjadriť svoje názory, prípadne sa spýtať na čokoľvek ohľadom zenového výcviku, alebo aj svojho každodenného života.

Pozn.: V štýle Kwan Um je možné sa počas meditácie v sede postaviť v prípade bolestí nôh alebo chrbta a pokračovať v meditácii v stoji (dôležitejší ako poloha tela je stav mysle).

Dlhšie cvičenia
V Bratislavskom zenovom centre sa každý mesiac koná reč dharmy staršieho študenta a celodňové cvičenie.