Košické zenové centrum

Večerné cvičenie (aj pre začiatočníkov)

Streda: 18:30 - 20:00
v Dobrej čajovni (podkrovie), Mäsiarska č. 42, Košice

 Ranné cvičenie

Utorok: 6:15 - 7:45
na Letnej ul. č. 42 (zvonček Silváši), Košice
POZOR! O konaní ranného cvičenia sa informujte vopred na kosice@kwanumzen.sk