Najhlbšia modlitba

Kong-an 79

Najhlbšou modlitbou na tejto zemi,
ktorú by niekto mohol vyrieknuť,
je tá, ktorá ma jednotí s Tým,
k čomu sa modlím.

1. Keď sa modlíš, ako sa jednotíš s modlitbou?
2. Ktorá modlitba je najhlbšia?

Komentár:

Matka drhne dieťaťu brucho. Kňaz v kostole sa modlí.

emailInterné záležitosti sanghy