Stále v raji

Kong-an 78

Múdri sa nebavia
myslením na budúcnosť.
Lebo na tejto zemi naozaj žijú
stále v raji.

1. Ako nemyslíš na budúcnosť?
2. Čo znamená „stále v raji"?

Komentár:

Keď sa zjavuje túžba, zjavuje sa peklo a raj. Keď sa túžba stráca, peklo a nebo sa stráca.