Kristove zrodenie a smrť

Kong-an 73

Kristus sa narodil človekom pre mňa
a pre mňa zomrel.
Ak sa ja nezmením na Boha,
zosmiešnené je jeho zrodenie, popretá je jeho smrť.

1. Má Kristus život a smrť?
2. Kto sa o teba staral predtým, než sa Kristus narodil/a?

Komentár:

Modrá obloha je Kristovou tvárou. Modrá hora je Jeho telom.