Ježiš Kristus

Kong-an 69

Akokoľvek dobre o Ježišovi Kristovi
hovoríš a kážeš kázne,
pokiaľ nežije v tebe,
je mimo tvojho dosahu.