Tento svet je dokonalým pokojom

Kong-an 6

Lotosová sútra hovorí, že všetky dharmy prichádzajú z dokonalého pokoja. Ak len pokračuješ v cvičení, už si vošiel do Budhovej sály.

1. Tento svet je už dokonalým pokojom. Odkiaľ teda prichádza Slnko, Mesiac a hviezdy?
2. Čo znamená „len pokračuješ v cvičení"?
3. Čo je to Budhova sála?

Komentár:

Biblia hovorí, že Boh stvoril všetko. Budhizmus hovorí, že všetko je výtvorom mysle. Filozofovia hovoria, že všetko vytvorilo vedomie. Sútra hovorí, že všetko vychádza z prázdnoty. Čo z toho je správne?
Ak nemyslíš, neexistuje meno ani forma. Kto vytvoril tento svet mena a formy? Vieš to? Ak nie, choď si dať mlieka. Mlieko ťa potom bude učiť.